Αποσύρθηκαν επικίνδυνα προϊόντα από την κυπριακή αγορά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων και των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες των Προϊόντων Νόμων, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Τα προϊόντα κρίθηκαν ακατάλληλα και ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους στην αγορά. 

Οι καταναλωτές μπορούν να δουν τα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ή μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX).


Επικοινωνία με την Υπηρεσία

· Γραμμή Καταναλωτή 1429
· Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
· Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 
· Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
· Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613