Η ειδική ανακριτική ομάδα για τη διερεύνηση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η οποία συστάθηκε πρόσφατα από την Αστυνομία στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα ευαίσθητου αυτού ζητήματος, έχει αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2017, την επιχειρησιακή λειτουργία της. 

Η ανακριτική ομάδα, η οποία υπάγεται στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων και εδρεύει στο Αρχηγείο της Αστυνομίας, αναλαμβάνει τη διερεύνηση των συγκεκριμένων υποθέσεων που καταγγέλλονται παγκύπρια.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν απ’ ευθείας με τα μέλη της ανακριτικής ομάδας καθημερινά συμπεριλαμβανομένων σαββατοκύριακων και δημοσίων αργιών στο τηλέφωνο 22808442.  Σε περίπτωση που καταγγελθεί μία τέτοια υπόθεση σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό ή Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων έχουν δοθεί οδηγίες στα μέλη της Αστυνομίας για παραπομπή των ενδιαφερομένων στην ανακριτική ομάδα.     

Μέσω της νέας δομής που έχει διαμορφωθεί και των διαδικασιών που πλέον ακολουθούνται, η Αστυνομία εκτιμά ότι θα επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, εξειδικευμένη και πιο επαγγελματική διαχείριση των υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και μεγαλύτερη αφοσίωση στο δύσκολο έργο της διερεύνησης, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υποθέσεων αυτής της φύσης.   Παράλληλα, το συνολικό έργο που επιτελεί η ανακριτική ομάδα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη των υπό αναφορά εγκλημάτων με θύματα τα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, τα παιδιά.

Δεδομένης της σημαντικής αυτής εξέλιξης, υπογραμμίζεται ότι η Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών, που υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, επιδιώκοντας μία στενή και αρμονική συνεργασία με τους συναρμόδιους με αυτήν φορείς και συμβάλλοντας έμπρακτα στην καθολική προσπάθεια για μία ολιστική και παιδοκεντρική προσέγγιση του θέματος της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, με απώτερο στόχο την προστασία και την ευημερία των παιδιών και της κοινωνίας γενικότερα.