Στα €0,3 δις έφτασαν οι κυπριακές εξαγωγές αγαθών προς τον υπόλοιπο κόσμο , για το Φεβρουάριο του 2017 σύμφωνα με σημερινή πρώτη εκτίμηση της Eurostat, κάτι το οποίο συνιστά αύξηση κατά 34% από το Φεβρουάριο του 2016. 

Την ίδια στιγμή όμως, οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 0,9 δισ με αύξηση 36% σε σύγκριση με με το Φεβρουάριο το 2016. Ως αποτέλεσμα η Κύπρος κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα -0,6 δις €, έναντι -0,4 δις € τον Φεβρουάριο του 2016.

Αναλυτικά, η Eurostat καταγράφει ότι οι εντός της ΕΕ των 28 εξαγωγές ανήλθαν σς 0,1 δις €, με αύξηση 5% και επιπλέον οι εξαγωγές εκτός ΕΕ ανήλθαν σε € 0. 2 δις με αύξηση 61%.

Οι εισαγωγές από άλλες χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν επίσης κατά €0,6 δις, αύξηση κατά 18% και επιπλέον οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν σε € 0,3 δις, με αύξηση 87%.

Εν τω μεταξύ, στη ζώνη του ευρώ, η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών προς τον υπόλοιπο κόσμο το Φεβρουάριο του 2017 ήταν €170,3 δις , σημειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2016 (€ 163,2 δις). 

Εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθε σε € 152,6 δις, αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2016 (€ 144,9 δις). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα € 17,8 δις στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο, τον Φεβρουάριο του 2017 σε σύγκριση με  + € 18,2 δις το Φεβρουάριο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε € 149,1 δις το Φεβρουάριο του 2017 , αύξηση 5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο το 2016. 

Τέλος στην EΕ των 28 η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές εκτός EΕ το Φεβρουάριο του 2017 έφτασε τα €146 5 δις , άνοδος 7% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2016 (€ 137,0 δις). 

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 144,8 δις, άνοδος 8% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2016 (€ 134,5 δις). 

Ως αποτέλεσμα, η EΕ των 8 παρουσίασε πλεόνασμα € 1,7 δις κατά τις εμπορευματικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο, τον Φεβρουάριο του 2017 σε σύγκριση με το + € 2,6 δις το Φεβρουάριο του 2016. 

Το εσωτερικό εμπόριο ανήλθε σε € 265,9 δις τον Φεβρουάριο του 2017 με αύξηση 3% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο το 2016.