Διαφοροποιημένες είναι οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο τις ενίσχυσης της διαφάνειας για τις τιμές των καυσίμων και πληροφόρησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Προστασίας καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τις λιανικές τιμές  προ και μετά φόρων στις 3/7/2017.

pina1.png

Διαμόρφωση λιανικών τιμών μετά φόρων στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τιμή της αμόλυβδης 5 οκτανίων στις 3/7/2017 ήταν στo €1,171 ανά λίτρο.

pina23.png

Διακύμανση αμόλυβδης προ φόρων 

pina3.png

Διακύμανση αμόλυβδης μετά φόρων

pina4.png

Οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών Platts 

pina5.png

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης η λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο στις 3/7/2017 ανήλθε στα €1,156 ανά λίτρο.

petre.pngΔιακύμανση τιμών πετρελαίου κίνησης προ φόρων 

pepro.pngΔιακύμανση τιμών πετρελαίου κίνησης μετά φόρων 

meta12.png