Το εντυπωσιακό βίντεο από το καζίνο στη Λεμεσό όπου θα ανεγερθεί  από την κοινοπραξία Melco - Hard Rock Resorts Cyprus, η οποία πληρεί τους όρους του διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, το πολυθεματικό καζίνο, θα συνορεύει ανατολικά με το mall Λεμεσού. 

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν διεθνούς επιπέδου καζίνο, διεθνούς επιπέδου ξενοδοχείο και άλλες εμπλουτιστικές προς τον τουρισμό υπηρεσίες, δραστηριότητες και διευκολύνσεις. Το αργότερο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου η κοινοπραξία θα υποβάλει στη Συντονιστική Επιτροπή  τη σχετική αίτηση για αδειοδότηση. 

Όταν η Επιτροπή ολοκληρώσει τον έλεγχο θα συστήσει στην Κυβέρνηση την παραχώρηση της μοναδικής άδειας λειτουργίας καζίνο στην Κύπρο, διάρκειας 15 χρόνων.


Πηγή:philenews.com