Σημαντικά είναι τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις άδειες ασθενείας στι κεντρικές φυλακές, στην έρευνα για τις φυλακές για το 2016. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες, τα ποσοστά είναι αρκετά ψηλά, ενώ παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην προσκόμιση των απαραίτητων ιατρικών πιστοτικών και δικαιολογητικών των αδειών ασθενείας. 

Η έρευνα κατέδειξε πως, από σύνολο 419 εργαζομένων, το ποσοστό που έλαβαν άδεια πέραν των 42 ημερών ανέρχεται στο 17% για το 2016, ενώ για το 2017 μέχρι και τον Ιούλιο, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 8%. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ένα ποσοστό 8% έλαβε άδεια ασθενείας από 35-42 ημέρες το 2016, με το αντίστοιχο ποσοστό του 2017 να ανέρχεται στο 2%.

Στην έκθεση γίνεται λόγος και για τα αποθέματα φαρμάκων από κρατικά φαρμακία, σημειώνοντας πως τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στην προηγούμενη έρευνα. 

Σοκάρουν τα στοιχεία για τα φάρμακα...

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, δεν υφίσταται σύστημα παρακολούθησης/καταγραφής των φαρμάκων, δεν έχει οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση του αποθέματος των φαρμάκων, δεν διενεργείται επαλήθευση της ορθότητας του εκάστοτε αποθέματος φαρμάκων και παραμένει ανέφικτη η επιβεβαίωση της ημερομηνίας λήξης του φαρμάκου. 

Δείτε αυτούσια την έρευνα εδώ.