Ως Συμμαχία Πολιτών, παρά τις διαφωνίες μας με την πολιτική του κ. Αναστασιάδη, αποφασίσαμε να τον συνοδεύσουμε (ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου) στη Διάσκεψη της Γενεύης. Εκφράσαμε την κριτική μας για τη σύγκληση και τη σύνθεση της Διάσκεψης.

Ενόσω διαρκούν οι συνομιλίες στη Γενεύη αποφασίσαμε ότι με υπευθυνότητα θα καταθέτουμε τις διαφωνίες μας αλλά και τις προτάσεις μας μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο, εκεί και  όπου  ο Πρόεδρος το επιζητά.

Την δημόσια εκτίμηση μας γι αυτή τη φάση του Κυπριακού όπως  και την κριτική μας για λάθη επί της διαδικασίας και επί της ουσίας, θα την κάνουμε μετά το τέλος της Διάσκεψης.