Ζούμε σε μια εποχή, όπου οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις για επαρκή ακαδημαϊκή κατάρτιση δεσπόζουν επιβλητικές μπροστά μας και δίχως άλλο κατευθύνουν τις όποιες επιλογές μας για επαγγελματική αποκατάσταση. Οι πτυχιακές σπουδές θεωρούνται πλέον δεδομένες, ενώ οι σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Μάλιστα στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών τελευταίως παρατηρείται μία νέα τάση: η εξ αποστάσεως φοίτηση και απόκτηση των ανάλογων πιστοποιητικών διπλωμάτων.

Η νέα μόδα -αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι- δεν είναι μόνο απαίτηση της εποχής μας, αλλά και συνέπειά της. Οι υποχρεώσεις πληθαίνουν, ο χρόνος είναι πολύτιμος και κάποτε δυσεύρετος για ασχολίες που δεν εντάσσονται στη σφαίρα του πρέπει. Ως εκ τούτου, το να συνεχίζει κανείς τις σπουδές του κάνοντας ένα ματαπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως, αποτελεί πλεονέκτημα, αφού εξοικονομεί ταυτοχρόνως χρόνο και χρήματα.

To Πανεπιστήμιο τουLeicester είναι από τα πρώτα που πρόσφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως στην Κύπρο. Τα μεταπτυχιακά που προσφέρει είναι αναγνωρισμένα από το Association of MBA’s (AMBA), τον εγκυρότατο οργανισμό που τοποθετεί πολυ υψηλά ποιοτικά κριτήρια, στα οποία μόνο ελάχιστα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μπορούν να ανταποκριθούν και από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών). Επίσης, τυγχάνουν αναγνώρισης και από άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη, γεγονός που αποδεικνύει το επίπεδο και την ποιότητα που τα χαρακτηρίζουν.  Ανάμεσα σε άλλα, προσφέρονται τα ακόλουθα ματαπτυχιακά προγράμματα: MBA (in Marketing, Finance, TQM, IT, HRM), MSc in Finance/ Marketing, LLM/MA European Union Law, LLM/MA Law and Employment Relations, MSc in Psychology of Work, MA Mass Communications, MSc Criminal Justice, MSc Police Leadership and Management.

Ανάμεσα στην πληθώρα επιλογών που προσφέρονται σήμερα για μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως, ο κάθε υποφήφιος φοιτητής πρέπει να είναι επιφυλακτικός  και να κάνει τις επιλογές του βάσει ορισμένων σημαντικών παραμέτρων. Καταρχήν, το πανεπιστήμιο που θα επιλέξει πρέπει να εντάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα εκαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και να έχει πίσω του μια μακρόχρονη παράδοση στην προσφορά  μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως. Δεύτερον, σημασία πρέπει να δίδεται στη Σχολή στην οποία θέλει κανείς να φοιτήσει και στους καθηγητές που την απαρτίζουν. Επιπρόσθετα, ο κάθε φοιτητής καλείται να εξετάσει με προσοχή τα ίδια τα προγράμματα που τον ενδιαφέρουν για να διαπιστώσει αν οι απαιτήσεις είναι τέτοιες που μπορεί να αντεπεξέλθει.. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να ελέγξει αν το πρόγραμμα σπουδών που θέλει να ακολουθήσει είναι αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Τέλος, το κόστος σπουδών και οι ευκολίες πληρωμής είναι ακόμα μια παράμετρος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν για την επιλογή πανεπιστημίου και προγράμματος σπουδών.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως αριθμούν πλεονεκτήματα και οι φοιτητές δεν μειονεκτούν σε τίποτα σε σχέση με αυτούς που φοιτούν σε συνεχή βάση στα πανεπιστήμια (full-time students). Όπως προαναφέρθηκε, με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται ταυτόχρονα χρόνος και χρήματα. Στις περιπτώσεις δε που κάποιος ήδη εργάζεται, το πλεονέκτημα είναι μεγαλύτερο, εφόσον δεν είναι αναγκασμένος να σταματήσει τη δουλειά του, αλλά μπορεί να συνδυάσει τα δύο. Όσον αφορά το θέμα των χρημάτων, η διαφορά του να σπουδάζει κανείς από απόσταση σε σχέση με τους φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι αισθητή, από τη στιγμή που το μόνο που πληρώνει είναι τα δίδακτρά του. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως, λόγω ακριβώς αυτής της φύσης τους, μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση σε αυτό που ονομάζουμε διά βίου παιδεία (long life learning). Η συνεχής επιμόρφωση και ο εμπλουτισμός των γνώσεών μας καλό είναι να εντάσσονται στις προτεραιότητές μας και οι μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως αποτελούν ένα μέσο επίτευξης αυτού του στόχου.

Χρύσανθος Σαββίδης

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος