Εσωτερική πειθαρχική έρευνα όσον αφορά το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών από δύο ακαδημαϊκούς ζήτησε το Πανεπιστήμιο Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η εν λόγω συμμετοχή ουδεμία σχέση έχει με τα φροντιστήρια που διοργανώθηκαν για τις εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Με σημερινή ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του έχουν πρόσφατα στοχοποιηθεί, σε σχέση με τη διαδικασία θεματοθέτησης των εξετάσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του Νέου Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών (ΝΣΔΕ).

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι ακαδημαϊκοί στήριξαν διαχρονικά, αμισθί, την όλη προσπάθεια εισαγωγής του ΝΣΔΕ» και στο πλαίσιο αυτό «θεωρεί ότι οι επικοινωνιακές προσπάθειες των τελευταίων ημερών έχουν ενδεχομένως σκοπό να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να υπονομεύσουν την προσπάθεια εισαγωγής ενός νέου συστήματος επιλογής εκπαιδευτικών, το οποίο έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει στην εργοδότηση στα σχολεία μας, πιο κατάλληλα προετοιμασμένου ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση» προστίθεται.

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, προστίθεται ότι «όπως επεσήμανε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης  ο ένας καθηγητής παρείχε τις υπηρεσίες του το Σεπτέμβριο του 2016, ενώ ο άλλος τον Απρίλιο του 2017, κάτι που δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συνδεθεί με την παροχή φροντιστηρίων για τις εξετάσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, πρόκειται για μεμονωμένες υπηρεσίες, που παρέχονταν για μικρό χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει άδεια για παραχώρηση τέτοιου είδους υπηρεσιών, η οποία κακώς δεν ζητήθηκε εκ των προτέρων  από τους εν λόγω ακαδημαϊκούς» κατέληξε ο Πρύτανης.

Αναφέρεται τέλος ότι βάσει εγκεκριμένης πολιτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών έχει χορηγήσει άδεια σε δεκάδες ακαδημαϊκούς για ποικιλία υπηρεσιών για μεγαλύτερα διαστήματα από αυτό που αφορά στους εν λόγω δύο ακαδημαϊκούς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ