Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, αυξήθηκαν ελαφρά από το 28,5% το 2014 στο 28,7%  το 2015 για την ΕΕ-28 ως ποσοστό του ΑΕΠ, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν.

Τα  παραπάνω συμπεράσματα περιλαμβάνονται στην έκθεση για τις Φορολογικές Τάσεις, η οποία καταγράφει τις επιδόσεις των  φορολογικών συστήματα στην ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία με εκτενή και συγκρίσιμα στοιχεία για τις διάφορες φορολογικές δομές και ποσοστά των κρατών μελών.

Η έκθεση δείχνει ότι το μέσο ανώτατο επίπεδο του εταιρικού φόρου μειώθηκε από 22,5% σε 21,9% από το 2016-2017. Παρέχει επίσης μια ανάλυση σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη εξέλιξη αυτών των τάσεων.

Η φορολογία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Κομισιόν Γιούνκερ και η παροχή δεδομένων ποιότητας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών φορολογικών πολιτικών για το μέλλον, σημείωνει η Κομισιόν σε ανακοίνωση που συνοδεύει την έκθεση.

Η ετήσια έκθεση προσφέρει ανάλυση των συγκριτικών φορολογικών επιπέδων στην ΕΕ και των φορολογικών εσόδων που προέρχονται από την κατανάλωση, την εργασία και το κεφάλαιο. Περιέχει επίσης στοιχεία σχετικά με την φορολογία της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της περιουσίας και σχετικά με τις υψηλότερες τιμές για τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων και εταιρειών.