Η Koμισιόν αναμένει "την έκπληξη την ανοδικής πορείας της ανάπτυξης" όσον αφορά την οικονομία της Κύπρου, όπως τιτλοφορείται το κεφαλαίο για την Κυπριακή Οικονομία των Φθινοπωρινών Οικονομικών Προβλέψεων της Κομισιόν που δημοσιεύθηκαν σήμερα και τις οποίες παρουσίασε στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί.

Σύμφωνα με την Κομισιόν μάλιστα, "η οικονομική ανάπτυξη ξεπέρασε τις προσδοκίες τα τελευταία τρίμηνα".

Συγκεκριμένα, "η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να φθάσει το 3,5% το 2017 και να μειωθεί, αλλά να παραμείνει ισχυρή το 2018 και το 2019".

Η Κομισιόν αναφέρει ότι "η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης", ενώ "η ανεργία πρόκειται να συνεχίσει να μειώνεται και ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος". Σύμφωνα με την Κομισιόν, "από την πλευρά του προϋπολογισμού, αναμένονται κανονικά πλεονάσματα μεταξύ του 2017 και του 2019, υποστηριζόμενα από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον".

Εντούτοις, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι υπάρχουν και λεγόμενοι "καθοδικοί κίνδυνοι"  και αφορούν κυρίως "το πολύ υψηλό μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τις μακροοικονομικές προοπτικές του Ηνωμένου Βασιλείου, έναν από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Κύπρου και πιθανές καθυστερήσεις στην κατασκευή σχεδίων που σχετίζονται με τον τουρισμό".

Ωστόσο, η απόδοση ως προς το ΑΕΠ μπορεί να είναι ακόμη καλύτερη, καθώς "μεταξύ των ανοδικών κινδύνων, η αυξημένη εμπιστοσύνη που οδηγεί στην ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση και η εντονότερη οικονομική ανάκαμψη στην υπόλοιπη ΕΕ θα μπορούσαν να ωθήσουν την ανάπτυξη περισσότερο από το αναμενόμενο", σημειώνει η Κομισιόν

Αναλυτικά, η Κομισιόν αναμένει μείωση του ποσοστού ανεργίας από 11% το 2017 σε 10,0% το 2018 και 9,3% το 2019, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι 3,5% το 2017, 2,9% το 2018 και 2,7% το 2019. Ο πληθωρισμός θα να είναι θετικός στο 1,0% το 2017, 1,1% το 2018 και 1,4% το 2019 και το πλεόνασμα του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης αναμένεται για τα τρία έτη να είναι 1,1%, 1,4% και 1,9% αντίστοιχα. Το χρέος θα μειωθεί από το 103% το 2017 στο 98,3% το 2018 και το 93,9% το 2019.

Η αύξηση της απασχόλησης έχει κορυφώθηκε το 2017, αυξάνοντας κατά περισσότερο από 3% (σε ετήσια) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Όλοι οι τομείς (εκτός από τη γεωργία) συνέβαλαν θετικά, με την απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα να αυξάνεται ταχύτατα. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κάτω από το 11% στα μέσα του 2017. Οι ισχυρές επιδόσεις της αγοράς εργασίας αναμένεται να συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, με το ποσοστό ανεργίας να μειωθεί στο 9,3% το 2019.

Επιπλέον, η Κομισιόν αναφέρει ότι "οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Κύπρου εξακολουθούν να είναι ισχυρές και ότι υπερέβησαν τους δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης". "Το 2017, το υπόλοιπο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, επιτυγχάνοντας πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ", σημειώνει. "Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται επίσης να αυξηθεί στο 3,5% του ΑΕΠ, παραμένοντας ένα από τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ το 2017", καταγράφει η Κομισιόν και συμπληρώνει πως "σε διαρθρωτικό επίπεδο, αυτό αντιστοιχεί σε πλεόνασμα περίπου 1/2% του ΑΕΠ".

Σύμφωνα με την Κομισιόν, "η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση το 2017 αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλή είσπραξη εσόδων, η οποία στηρίζεται στην ευνοϊκή μακροοικονομική κατάσταση και τις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας".

Συγκεκριμένα, "τα συνολικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα σημαντικών αυξήσεων των εσόδων, τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης".

"Τα κέρδη αυτά αναμένεται να αντισταθμιστούν εν μέρει από την κατάργηση του φόρου ακίνητης περιουσίας και τη λήξη της εισφοράς προσωρινής αμοιβής", αναφέρει η Κομισιόν.

"Επιπλέον, η υπογραφή συμβάσεων έρευνας του φυσικού αερίου από την κυβέρνηση για το 2017-2019 θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων (0,2% του ΑΕΠ σε καθένα από αυτά τα έτη)", καταγράφει η έκθεση της Κομισιόν.

Τέλος, "οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό (κατά 0,2 π.μ. του ΑΕΠ), κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για ενδιάμεση ανάλωση, της αποζημίωσης των εργαζομένων μετά την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού για τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και της προβλεπόμενης αύξησης των δημοσίων επενδύσεων".

Κατά την Κομισιόν η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2018, υπό την προϋπόθεση της αλλαγής πολιτικής, το δημοσιονομικό πλεόνασμα αναμένεται να αυξηθεί στο 1,4% του ΑΕΠ. Ο λόγος των εσόδων προς το ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει γενικά σταθερός, ενώ ο λόγος δαπανών προς ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί ελαφρά. Το 2019, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 1,9% του ΑΕΠ, λόγω της κυκλικής ανάκαμψης και της αύξησης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κατά 0,4% του ΑΕΠ). Το διαρθρωτικό ισοζύγιο προβλέπεται να είναι κοντά σε μια ισορροπημένη θέση τόσο το 2018 όσο και το 2019. Σε μεσοπρόθεσμη βάση, οι "κίνδυνοι καθοδικών τάσεων" για την πρόβλεψη "οφείλονται στη μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και στην έλλειψη μηχανισμού ρύθμισης της αύξησης μισθών του δημόσιου τομέα μετά το 2018".

Επιπλέον, "ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί και να υποχωρήσει κάτω από το 100% του ΑΕΠ μέχρι το 2018. Ως αποτέλεσμα των αναμενόμενων συνεχιζόμενων πρωτογενών πλεονασμάτων και της θετικής ονομαστικής αύξησης, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να φθάσει το 93,9% του ΑΕΠ το 2019" , δηλώνει η Κομισιόν.

Όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ, η έκθεση αναφέρει ότι "η κυπριακή οικονομία επιταχύνθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει το 3,5% για το σύνολο του έτους". Το πρώτο εξάμηνο του έτους, το ΑΕπ αυξήθηκε κατά 3,6%, πολύ υψηλότερα από τις προσδοκίες, μετά από μια ισχυρή αναθεώρηση των στοιχείων του πρώτου τριμήνου, η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή αλλά να μειωθεί το 2018 και το 2019 σε 2,9% και 2,7% αντίστοιχα".

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται στην ιδιωτική κατανάλωση και στις έντονες επενδύσεις, ενώ η δημόσια κατανάλωση συμβάλλει θετικά. "Η ιδιωτική κατανάλωση εξακολουθεί να ωφελείται από την ανερχόμενη ζήτηση και αναμένεται να παραμείνει ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης με τη σταθερή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών εν μέσω ισχυρής απασχόλησης και προσδοκιών για μισθολογικές αυξήσεις. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι έντονη, πολύ πάνω από τα επίπεδα πριν από την κρίση ", αναφέρει η Κομισιόν.

Η Κομισιόν σημειώνει δε ότι "μετά από χρόνια υποτονικών και ασταθών επενδυτικών επιπέδων, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν σταθερός, φθάνοντας σε ποσοστό 19% του ΑΕΠ, λίγο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ". Ειδικότερα, οι επενδύσεις στις κατασκευές ήταν ιδιαίτερα ισχυρές, συνδέονταν με τουριστικά καταλύματα και κατοικίες. "Η έντονη δυναμική των επενδύσεων πρόκειται να συνεχιστεί, με κορυφαίους δείκτες στον κατασκευαστικό τομέα να δείχνουν ένα ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του έτους", καταγράφει.

"Αναμένεται περαιτέρω στήριξη από την ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων και τα σχετικά μεγάλα τουριστικά σχέδια που σχεδιάζονται τα επόμενα χρόνια", αναφέρει η έκθεση.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, σύμφωνα με την ΕΚ, οι καθαρές εξαγωγές ήταν αδύναμες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 λόγω της πτώσης των εξαγωγών, ιδίως των αγαθών, ότι οι αυξανόμενες εξαγωγές υπηρεσιών δεν ήταν σε θέση να αντισταθμίσουν πλήρως, παρά τον αριθμό ταξιδιωτών και 20% αύξηση του τουριστικού εισοδήματος. Παράλληλα, οι εισαγωγές παρέμειναν σταθερές. Ωστόσο, όταν εξαιρούνται οι εφάπαξ πληρωμές που σχετίζονται με τις αγορές πλοίων το 2016, οι εισαγωγές αυξήθηκαν σύμφωνα με την αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων.

Τέλος, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε κάπως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, λόγω των τιμών της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων. Με την επίδραση των παρελθουσών αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου που αναμένεται να εξασθενίσουν, ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να μετριαστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με αποτέλεσμα το μέσο ποσοστό να είναι περίπου 1,0% για το σύνολο του έτους. Το 2018-19 ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά, λόγω των μισθολογικών πιέσεων. Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ