Επικίνδυνα δημόσια κτήρια καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω των μη ικανοποιητικών ελέγχων.

Σε δημοσίευμα της η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» αναφέρεται σε δύο μέτρα και δυο σταθμά αναφορικά με τους ελέγχους σε ιδιωτικά και δημόσια κτήρια. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα κανένας έλεγχος δεν γίνεται  στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων όπως εκείνα της Αστυνομίας Κύπρου, των στρατοπέδων της Εθνικής Φρουράς και των δημόσιων σχολείων και έτσι εκτίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο οι χρήστες αυτών των κτηρίων.

Ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ) φωνάζει εδώ και χρόνια για τη συγκεκριμένη απαράδεκτη κατάσταση, όμως όπως φαίνεται οι διαμαρτυρίες του δεν έφτασαν ακόμη σε ώτα ακουόντων, αφού καμία ουσιαστική κίνηση δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση να αλλάξουν προς το καλύτερο τα δεδομένα.

Μάλιστα ο Σύνδεσμος δίνει στην εφημερίδα και συγκεκριμένα παράδειγμα  όπως είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σε γυμνάσιο της Λευκωσίας  η οποία κρίθηκε ακατάλληλη από Επιθεωρητή του Η.Μ.Υ. λόγω των ηλεκτρολογικών της εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος έγινε με βάση τη νομοθεσία του ΚΟΑ που λέει πως, όλα τα γήπεδα στα οποία αγωνίζονται ομάδες Α΄ Κατηγορίας οφείλουν να έχουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας σε ισχύ. Εάν δηλαδή το γήπεδο ανήκει σε άλλην κατηγορία ο έλεγχος είναι περιττός.