Το τουριστικό προϊόν της Κύπρου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και όχι άδικα  καθώς οι τουριστικές ροές στο νησί σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Του Στέλιου Χαραλάμπους 

Με γνώμονα τα θετικά αποτελέσματα από τις τουριστικές ροές , τόσο η Προεδρία της Δημοκρατίας όσο και το Υπουργείο  Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχουν αποφασίσει το σχεδιασμό μιας νέας μακροπρόθεσμης Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού (2017-2030).

Μιλώντας στο TvOneNews.com.cy o Προϊστάμενος Μονάδας Ανάπτυξης Τουρισμού του Υπουργείου Δρ. Μιχάλης Χαϊλής, σημείωσε ότι η νέα εθνική στρατηγική για τον τουρισμό έθεσε ως βασικούς της στόχους την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του και την αειφόρο συμβολή του στην οικονομία της χώρας. Ακολούθως ο κ. Χαϊλής ότι  σκοποί της στρατηγικής έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η εξεύρεση νέων αγορών, η αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, η βελτίωση των υποδομών και η στοχευμένη και ανταγωνιστική ανάπτυξη των υφιστάμενων και σύγχρονων μορφών τουρισμού.

Οι δυνατότητες της Κύπρου

Σύμφωνα με τα βασικά πορίσματα της μελέτης που διενήργησε η “Ισπανική εταιρία THR” η Κύπρος έχει δυνατότητες να αυξήσει τόσο την ποιοτική, όσο και την ποσοτική συνεισφορά του τουριστικού τομέα στην ανάπτυξη της χώρας, σημείωσε ο Μιχάλης  Χαϊλής. Σύμφωνα με την μελέτη στόχος της Κύπρου είναι  αναβαθμίσει το τουριστικό της προϊόν για να επιτύχει την προσέλκυση τουριστών με υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη. Από πλευράς της η Ισπανική THR προτείνει την σταδιακή ολική μεταστροφή του τρόπου προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος από την παραδοσιακή του μορφή στην ψηφιακή.

tou1-Yq6ae.jpg

Οι αλλαγές στο τουριστικό μας προϊόν

Μέσα από την μελέτη της Ισπανικής «THR» φαίνεται ότι οι βασικές αλλαγές θα είναι:

Α)Δημιουργία ενός πολυδιάστατου χαρτοφυλακίου εμπειριών  για τους τουρίστες σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις, καθώς, επίσης, και υιοθέτηση μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας του συνόλου του προσφερόμενου προϊόντος,

(β) Αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών που διαθέτει η χώρα μας και νέο Σχεδιασμό Τουριστικής Ανάπτυξης, με περιορισμό της οπτικής ρύπανσης, προστασία του περιβάλλοντος 

 (γ) Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τα θέματα τουρισμού

tourismosss.jpg

Οι αδυναμίες της Κύπρου

Πέραν από τις δυνατότητες, υπάρχουν και αδυναμίες στην προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος, οι οποίες εστιάζονται:

  • Στη  πελατειακή βάση της Κύπρου παρουσιάζει βασικές αδυναμίες και προκλήσεις, όπως υπερεξάρτηση από μικρό αριθμό αγορών, και, συνέπεια αυτού, αρνητικές επιπτώσεις στην εποχικότητα και στην κερδοφορία.
  • Η Κύπρος δε διαθέτει σχετικά στρατηγικά χαρακτηριστικά που να την διαφοροποιούν σημαντικά από τους ανταγωνιστές της, με εξαίρεση το κλίμα της, το οποίο αποτελεί βάση πάνω στην οποία μπορεί να κτιστεί ένα δυνατό συγκριτικό πλεονέκτημα.
  • Το μενού των μοναδικών και αξέχαστων εμπειριών που προσφέρει η Κύπρος είναι πολύ αδύναμο – το νησί δεν προσφέρει μοναδικές εμπειρίες που να προσθέτουν αξία/να το διαφοροποιούν σημαντικά από άλλους προορισμούς και να αποτελούν σημαντικό κίνητρο για τον ταξιδιώτη να το επισκεφτεί.
  • Η οπτική ρύπανση στις τουριστικές περιοχές, συνέπεια του φτωχού χωροταξικού σχεδιασμού διαχρονικά και/ή της ελλιπούς συμμόρφωσης, αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα καθώς η αισθητική ενός τόπου και η προσωπικότητα του αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στην επιλογή του ως τουριστικού προορισμού.

Τα δυνατά μας σημεία

Όπως ανάφερε ο κ. Χαϊλής Ορισμένα από τα βασικά δυνατά σημεία της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού είναι τα ακόλουθα:

  • Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες ολόχρονα που τη διαφοροποιούν από άλλους προορισμούς.
  • Ψηλά επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και ευκολίας τα οποία αποτελούν σημαντικά κριτήρια στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού.
  • Μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση του τουριστικού τομέα – μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών, επαγγελματιών στον τομέα.
  • Ένα ελκυστικό και αξιόπιστο μέρος για επιχειρήσεις και προσέλκυση επενδύσεων.

Ποικιλομορφία σε τουριστικά αξιοθέατα. Η  Κύπρος διαθέτει, σε μικρές αποστάσεις, μια ποικιλία αξιοθέατων και μπορεί να προσφέρει διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ανάπτυξη αξιοσημείωτων εμπειριών και αυτό μπορεί να καταστεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας έναντι των ανταγωνιστών της.