Το Evolocumab Μειώνει Σημαντικά τον Κίνδυνο Εμφάνισης Σκληρών Μειζόνων Ανεπιθύμητων Καρδιαγγειακών Επεισοδίων κατά 20%

Οι Κίνδυνοι Εμφάνισης Καρδιακής Προσβολής, Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου και Επαναγγείωσης Στεφανιαίων Παρουσίασαν Ονομαστική Μείωση κατά 27%, 21% και 22%, Αντίστοιχα

Οι Ασθενείς της Μελέτης Είχαν Ιστορικό Καρδιακής Προσβολής, Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου ή Συμπτωματικής Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου και Αντιμετωπίζονταν με Βελτιστοποιημένη Θεραπεία Στατίνης

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine και Συγχρόνως Παρουσιάστηκαν στην 66η Ετήσια Επιστημονική Συνεδρίαση του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας

Αθήνα, (Μάρτιος 2017) - Η Amgen ανακοινώνει ότι η μελέτη καρδιαγγειακών εκβάσεων του Evolocumab σε 27.564 ασθενείς (FOURIER) τεκμηρίωσε για πρώτη φορά ότι η μέγιστη μείωση των επιπέδων της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης χοληστερόλης (LDL-C) με το Evolocumab, πέραν αυτού που είναι εφικτό με την τρέχουσα καλύτερη δυνατή θεραπεία μόνο, οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών, των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και των επαναγγειώσεων στεφανιαίων.

Η μελέτη διέθετε στατιστική ισχύ γύρω από το σύνθετο τελικό σημείο του σκληρού μείζονος ανεπιθύμητου καρδιαγγειακού επεισοδίου (MACE) πρώτης καρδιακής προσβολής ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου καρδιαγγειακής αιτιολογίας (βασικό δευτερεύον σύνθετο τελικό σημείο) και κατέγραψε ότι η προσθήκη του Evolocumab στη βελτιστοποιημένη θεραπεία στατίνης οδήγησε σε μία στατιστικά σημαντική μείωση αυτών των επεισοδίων κατά 20% (p<0,001). Το ισχυρό όφελος σε αυτή την αντικειμενική παράμετρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά ήδη στους έξι μήνες και συνέχισε να αυξάνεται σωρευτικά σε ολόκληρη τη διάμεση διάρκεια των 2,2 ετών της μελέτης. Η τάξη μεγέθους, μάλιστα, της μείωσης του κινδύνου στο σκληρό σύνθετο τελικό σημείο MACE είχε ανοδική πορεία σε συνάρτηση με τον χρόνο, από 16% στο πρώτο έτος σε 25% πέραν του πρώτου έτους.

Η μελέτη κατέγραψε επίσης μία στατιστικά σημαντική μείωση κατά 15% (p<0,001) στον κίνδυνο του επεκταθέντος σύνθετου (κύριου) τελικού σημείου MACE, το οποίο περιλάμβανε νοσηλεία για ασταθή στηθάγχη, επαναγγείωση στεφανιαίων, καρδιακή προσβολή, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή θάνατο καρδιαγγειακής αιτιολογίας.

Οι ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με το Evolocumab παρουσίασαν μείωση του κινδύνου  εμφάνισης καρδιακής προσβολής (27%, ονομαστική τιμή p<0,001), αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (21%, ονομαστική τιμή p=0,01) και επαναγγείωσης στεφανιαίων (22%, ονομαστική τιμή p<0,001). Σε ευθυγράμμιση με πρόσφατες δοκιμές πιο εντατικής μείωσης της LDL, δεν παρατηρήθηκε επίδραση στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα.1-5 Παρομοίως, δεν παρατηρήθηκε επίδραση στη νοσηλεία για ασταθή στηθάγχη. Σε μία διερευνητική ανάλυση, η μείωση του σχετικού κινδύνου για θανατηφόρο και μη θανατηφόρο καρδιακή προσβολή ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν 19% στο πρώτο έτος (p=0,003) και 33% πέραν του πρώτου έτους (p<0,00001).

«Καταδεικνύουμε πλέον για πρώτη φορά σε μία εξειδικευμένη μελέτη εκβάσεων ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης με αναστολή της PCSK9 οδηγεί σε κλινικά σημαντικό καρδιαγγειακό όφελος», δήλωσε ο Marc S. Sabatine, M.D., M.P.H., Πρόεδρος του TIMI Study Group, Διακεκριμένος Καθηγητής Καρδιαγγειακής Ιατρικής στην Έδρα Lewis Dexter, MD, στο Brigham and Women's Hospital και Καθηγητής Ιατρικής στο Harvard Medical School στη Βοστώνη των ΗΠΑ. «Τα οφέλη αυτά επιτεύχθηκαν με τη μείωση της LDL χοληστερόλης έως μία διάμεση τιμή 30 mg/dL, η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από τους τρέχοντες στόχους, ενώ η τάξη μεγέθους της μείωσης του κινδύνου αυξανόταν όσο περισσότερο οι ασθενείς συνέχιζαν τη θεραπεία. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την ανάγκη για μακροχρόνια, δραστική μείωση της LDL χοληστερόλης στους ασθενείς μας με καρδιαγγειακή νόσο».

Όταν προστέθηκε σε θεραπεία στατίνης, το Evolocumab μείωσε την LDL-C από μία διάμεση τιμή 92 mg/dL στα 30 mg/dL, μία μείωση κατά 59% την εβδομάδα 48, η οποία διατηρήθηκε σε ολόκληρη τη διάρκεια της δοκιμής. Στις 48 εβδομάδες, η LDL-C είχε μειωθεί τουλάχιστον στα 25 mg/dL στο 42% των ασθενών που λάμβαναν θεραπεία με το Evolocumab, σε σύγκριση με <0,1% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (p<0,001). Επίσης, η θεραπεία με το Evolocumab είχε ευνοϊκές επιδράσεις σε άλλες λιπιδαιμικές παραμέτρους.

«Η εξέλιξη αυτή αλλάζει εντελώς το παιχνίδι για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Παρά το ότι αυτοί οι ασθενείς αντιμετωπίζονταν με βέλτιστο τρόπο με τις πιο πρόσφατες θεραπείες, εξακολουθούσαν να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση ενός επιπρόσθετου καρδιακού επεισοδίου. Είναι αξιοσημείωτο το ότι βλέπουμε μία τόσο μεγάλη επίδραση στη μείωση των καρδιακών επεισοδίων, με δεδομένο ότι αυτός ο πληθυσμός ασθενών λάμβανε θεραπεία με το Evolocumab μόνο για περίπου δύο έτη», δήλωσε ο Sean E. Harper, M.D., Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης της Amgen. «Το απόλυτο όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο από εκείνο που παρατηρήσαμε στη δοκιμή εκβάσεων του Evolocumab, καθώς το ποσοστό καρδιαγγειακών επεισοδίων στην κλινική πρακτική είναι περίπου 2-3 φορές υψηλότερο από αυτό που συνήθως αναφέρεται σε μία ενδελεχώς ελεγχόμενη δοκιμή εκβάσεων».

Το Evolocumab αναπτύχθηκε από την επαναστατική εργασία των επιστημόνων της Amgen, μέσω της οποίας αποσαφηνίστηκε η αλληλεπίδραση της PCSK9 και του LDL υποδοχέα (LDLR), συμπεριλαμβανομένης της θέσης όπου ο LDLR προσδένεται στην PCSK9, και αναπτύχθηκαν αντισώματα που προσδένονται στην PCSK9 στη συγκεκριμένη θέση και εμποδίζουν την αλληλεπίδραση της PCSK9 με τον LDLR. Αυτά τα επιστημονικά βήματα προόδου οδήγησαν στην πνευματική ιδιοκτησία των αντισωμάτων κατά της PCSK9 που προστατεύει το Evolocumab. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κλινικών δοκιμών κατέδειξε στη συνέχεια την αποτελεσματικότητα του Evolocumab ως προς τη μείωση της LDL-C, την υποστροφή της αθηροσκλήρωσης των στεφανιαίων αρτηριών και, επί του παρόντος πλέον, τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μειζόνων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων.  Από τη σύλληψή του, το πρόγραμμα έχει επιδείξει την ισχύ της επικύρωσης σε ανθρώπους ενός φαρμακευτικού στόχου που βασίζεται σε γνώσεις γενετικής, μία προσέγγιση που διαδραματίζει αυξανόμενα σημαντικό ρόλο σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο θεραπευτικών προϊόντων της Amgen.

Δεν ταυτοποιήθηκαν νέα ζητήματα ασφαλείας σε αυτή τη μεγάλη κλινική δοκιμή με περίπου 60.000 ασθενο-έτη παρακολούθησης. Σε αυτά συμπεριλαμβανόταν η αξιολόγηση των ασθενών που πέτυχαν πολύ χαμηλά επίπεδα LDL-C. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των σκελών θεραπείας ως προς το συνολικό ποσοστό ανεπιθύμητων συμβάντων, σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων ή ανεπιθύμητων συμβάντων που οδήγησαν σε διακοπή της χορήγησης του φαρμάκου της μελέτης. Αντίστοιχα, τα ποσοστά κριθέντων περιστατικών νεοεμφανιζόμενου διαβήτη (Evolocumab: 8,1%, εικονικό φάρμακο: 7,7%), μυϊκών ανεπιθύμητων συμβάντων (Evolocumab: 5,0%, εικονικό φάρμακο: 4,8%), καταρράκτη (Evolocumab: 1,7%, εικονικό φάρμακο: 1,8%), νευρογνωστικών ανεπιθύμητων συμβάντων (Evolocumab: 1,6%, εικονικό φάρμακο: 1,5%) και αλλεργικών αντιδράσεων (Evolocumab: 3,1%, εικονικό φάρμακο: 2,9%) ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο σκελών. Οι αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν πιο συχνές με το Evolocumab από ό,τι με το εικονικό φάρμακο (Evolocumab: 2,1%, εικονικό φάρμακο: 1,6%). Στο σκέλος του Evolocumab, ανιχνεύθηκαν νέα δεσμευτικά αντισώματα μετά την έναρξη της μελέτης σε 43 ασθενείς (0,3%), ενώ εξουδετερωτικά αντισώματα δεν ανιχνεύθηκαν καθόλου. Αναλυτικά αποτελέσματα από τη μελέτη γνωστικής λειτουργίας του Evolocumab (EBBINGHAUS) παρουσιάστηκαν σε μία ξεχωριστή Συνεδρίαση Προσφάτως Ολοκληρωθεισών Κλινικών Δοκιμών το Σάββατο 18 Μαρτίου, στις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικών Πολιτειών Αμερικής).

Σχεδιασμός Μελέτης Καρδιαγγειακών Εκβάσεων του Evolocumab (FOURIER)

Η μελέτη FOURIER (Further Cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk – Περαιτέρω Έρευνα Καρδιαγγειακών Εκβάσεων με την Αναστολή της PCSK9 σε Ασθενείς Με Αυξημένο Κίνδυνο), μία πολυεθνική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή Φάσης 3, έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση του κατά πόσον η θεραπεία με το Evolocumab σε συνδυασμό με στατίνη μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με θεραπεία στατίνης. Το κύριο τελικό σημείο είναι ο χρόνος έως τον θάνατο καρδιαγγειακής αιτιολογίας, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, τη νοσηλεία για ασταθή στηθάγχη ή την επαναγγείωση στεφανιαίων. Το βασικό δευτερεύον τελικό σημείο είναι ο χρόνος έως τον θάνατο καρδιαγγειακής αιτιολογίας, το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Οι κατάλληλοι προς ένταξη ασθενείς με υψηλή χοληστερόλη (LDL-C ≥70 mg/dL ή μη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη χοληστερόλη [μη-HDL-C] ≥100 mg/dL) και κλινικά έκδηλη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο σε περισσότερα από 1.200 κέντρα της μελέτης σε ολόκληρο τον κόσμο τυχαιοποιήθηκαν για να λαμβάνουν υποδορίως χορηγούμενο Evolocumab 140 mg κάθε δύο εβδομάδες ή 420 mg κάθε μήνα σε συνδυασμό με μία βελτιστοποιημένη δόση στατίνης, ή υποδορίως χορηγούμενο εικονικό φάρμακο κάθε δύο εβδομάδες ή κάθε μήνα σε συνδυασμό με μία αποτελεσματική δόση στατίνης. Η αποτελεσματική θεραπεία στατίνης οριζόταν ως τουλάχιστον δόση ατορβαστατίνης 20 mg ή ισοδύναμο ημερησίως, με σύσταση για τουλάχιστον δόση ατορβαστατίνης 40 mg ή ισοδύναμο ημερησίως, όπου αυτή ήταν εγκεκριμένη. Η μελέτη ήταν καθοδηγούμενη από τα συμβάντα και συνεχίστηκε έως ότου τουλάχιστον 1.630 ασθενείς εμφάνισαν ένα βασικό δευτερεύον τελικό σημείο.

Σχετικά με το Evolocumab

Το Εvolocumab συνδέεται εκλεκτικά με την πρωτεΐνη PCSK9 και προλαμβάνει τη σύνδεση της κυκλοφορούσας PCSK9 με τον υποδοχέα της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDLR) στην επιφάνεια των ηπατικών κυττάρων, προλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεσολαβούμενη από την PCSK9 αποδόμηση του LDLR. Η αύξηση των επιπέδων του LDLR στο ήπαρ οδηγεί σε σχετιζόμενες μειώσεις της LDL-χοληστερόλης (LDL-C).6

Το Evolocumab έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και του Καναδά, καθώς και του συνόλου των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε άλλες χώρες εκκρεμούν.

Σημαντικές Πληροφορίες Προϊόντος

Υπερχοληστερολαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία

Το Evolocumab ενδείκνυται σε ενήλικες με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία (ετερόζυγο οικογενή και μη οικογενή) ή μικτή δυσλιπιδαιμία, ως συμπλήρωμα της δίαιτας:

•             σε συνδυασμό με μία στατίνη ή  συνδυασμό με στατίνη και άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες σε ασθενείς στους οποίους δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της LDL- C με τη μέγιστη ανεκτή δόση μιας στατίνης, ή

•             μόνο ή σε συνδυασμό με άλλες υπολιπιδαιµικές θεραπείες σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες ή στους οποίους αντενδείκνυνται οι στατίνες.

Ομόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία

Το Evolocumab ενδείκνυται σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία σε συνδυασμό με άλλες υπολιπιδαιµικές θεραπείες.

Η επίδραση του Evolocumab στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.

Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα του.

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις: Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια των βασικών μελετών πρωτοπαθούς υπερχοληστερολαιμίας και μικτής δυσλιπιδαιμίας, στις συνιστώμενες δόσεις, ήταν ρινοφαρυγγίτιδα (4,8%), λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (3,2%), οσφυαλγία (3,1%), αρθραλγία (2,2%), γρίπη (2,3%) και ναυτία (2,1%). Το προφίλ ασφάλειας στον πληθυσμό με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία ήταν σύμφωνο με αυτό που παρατηρήθηκε στον πληθυσμό με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία.

Ανοσογονικότητα: Σε κλινικές μελέτες, το 0,1% των ασθενών (7 από 4846 ασθενείς με πρωτοπαθή υπερλιπιδαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία και 0 από 80 ασθενείς με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία) που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση Evolocumab ήταν θετικοί στην ανάπτυξη δεσμευτικών αντισωμάτων (4 από αυτούς τους ασθενείς εμφάνισαν παροδικά αντισώµατα). Οι ασθενείς, οι οροί των οποίων βρέθηκαν θετικοί σε δεσμευτικά αντισώματα υποβλήθηκαν σε περαιτέρω έλεγχο εξουδετερωτικών αντισωμάτων και κανείς δεν βρέθηκε θετικός σε εξουδετερωτικά αντισώματα. Η παρουσία δεσμευτικών αντισωμάτων έναντι του evolocumab δεν επηρέασε το φαρμακοκινητικό προφίλ, την κλινική ανταπόκριση ή την ασφάλεια του Evolocumab.

Σχετικά με την Amgen Cardiovascular

Εκμεταλλευόμενη περισσότερες από τρεις δεκαετίες πείρας στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών φαρμάκων για ασθενείς με σοβαρά νοσήματα, η Amgen έχει δεσμευτεί στην απάντηση σημαντικών επιστημονικών ερωτημάτων για την προώθηση της φροντίδας και τη βελτίωση της ζωής των ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο, την κυρίαρχη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως7. Η έρευνα της Amgen στην καρδιαγγειακή νόσο, καθώς και στις δυνητικές θεραπευτικές επιλογές, είναι μέρος μίας αυξανόμενης εξειδίκευσης της Amgen που χρησιμοποιεί τη γενετική του ανθρώπου για την ταυτοποίηση και την επικύρωση συγκεκριμένων φαρμακευτικών στόχων. Μέσα από τις δικές της προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και μέσω συνεργασιών, η Amgen οικοδομεί ένα εύρωστο χαρτοφυλάκιο καρδιαγγειακών προϊόντων, αποτελούμενο από πολλά εγκεκριμένα και ερευνητικά μόρια, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης πολλών σημαντικών επί του παρόντος μη καλυπτόμενων αναγκών των ασθενών, όπως η υψηλή χοληστερόλη και η καρδιακή ανεπάρκεια.

Σχετικά με την Amgen

Η Amgen, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να αξιοποιεί στο έπακρο τη δυναμική της βιοτεχνολογίας, διερευνώντας τα πολύπλοκα μονοπάτια της νόσου στους ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, εστιάζεται στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη, την παραγωγή και διάθεση καινοτόμων θεραπειών. Η προσέγγιση αυτή, με γνώμονα τη χρήση εργαλείων όπως η προηγμένη ανθρώπινη γενετική, στοχεύει στη διαλεύκανση της πολυπλοκότητας της νόσου και την κατανόηση των βασικών αρχών της ανθρώπινης βιολογίας.

Η Amgen, επικεντρώνεται σε θεραπευτικές περιοχές όπου εντοπίζεται ακάλυπτη ιατρική ανάγκη, αξιοποιώντας την πολύχρονη εξειδίκευση και βαθιά γνώση της παραγωγής βιολογικών φαρμάκων προς όφελος της βελτίωσης της ζωής των ασθενών. Πρωτοπόρος στο χώρο της βιοτεχνολογίας και της έρευνας από το 1980, η Amgen είναι σήμερα μια από τις ηγέτιδες ανεξάρτητες εταιρείες βιοτεχνολογίας παγκοσμίως, με θεραπείες που έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα από τα πιο πρωτοποριακά χαρτοφυλάκια νέων μορίων στη βιοφαρμακευτική βιομηχανία με δυναμική να οδηγήσουν σε νέες, επαναστατικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στην μελλοντική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.amgen.gr.

Δηλώσεις που Αφορούν σε Μελλοντικές Εξελίξεις

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιέχει δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και πεποιθήσεις της Amgen. Όλες οι δηλώσεις, εκτός εκείνων που αναφέρονται σε ιστορικά συμβάντα, είναι δηλώσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αφορώσες σε μελλοντικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων εσόδων, λειτουργικών περιθωρίων, κεφαλαιουχικών δαπανών, μετρητών, άλλων χρηματοοικονομικών στατιστικών παραμέτρων, αναμενόμενων νομικών, διαιτητικών, πολιτικών, ρυθμιστικών ή κλινικών αποτελεσμάτων ή πρακτικών, προτύπων ή πρακτικών πελατών ή συνταγογραφούντων γιατρών, ενεργειών και εκβάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των δαπανών, καθώς και άλλων τέτοιων εκτιμήσεων και αποτελεσμάτων. Οι δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναπτύσσονται πιο κάτω και περιγράφονται πληρέστερα στις εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ που υποβλήθηκαν από την Amgen, συμπεριλαμβανομένων της πλέον πρόσφατης ετήσιας έκθεσής μας στο Έντυπο 10-K και οποιασδήποτε επακόλουθης περιοδικής έκθεσης στο Έντυπο 10-Q και το Έντυπο 8-K. Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, η Amgen παρέχει αυτές τις πληροφορίες με βάση τα στοιχεία που ισχύουν έως και την ημερομηνία κυκλοφορίας αυτού του ενημερωτικού δελτίου και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσης οποιασδήποτε δήλωσης που αφορά σε μελλοντικές εξελίξεις και περιέχεται σε αυτό το έγγραφο ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών συμβάντων ή άλλων λόγων.

Καμία δήλωση που αφορά σε μελλοντικές εξελίξεις δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, ενώ τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που προβλέπουμε. Η ανακάλυψη ή η ταυτοποίηση νέων υποψήφιων προϊόντων ή η ανάπτυξη νέων ενδείξεων για υφιστάμενα προϊόντα δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, ενώ η μετάβαση από τη σύλληψη της ιδέας στο προϊόν είναι αβέβαιη. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι οποιοδήποτε συγκεκριμένο υποψήφιο προϊόν ή ανάπτυξη νέας ένδειξης για ένα υφιστάμενο προϊόν θα στεφθεί από επιτυχία και θα μπορέσει να διατεθεί στο εμπόριο. Περαιτέρω, τα προκλινικά αποτελέσματα δεν εγγυώνται την ασφαλή και αποτελεσματική απόδοση των υποψηφίων προϊόντων στον άνθρωπο. Η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισμού δεν μπορεί να αποδοθεί εντελώς, ορισμένες δε φορές ούτε καν επαρκώς, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή συστημάτων κυτταρικής καλλιέργειας ή μοντέλων πειραματοζώων. Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών και την εξασφάλιση έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές για την κυκλοφορία ενός προϊόντος έχει υπάρξει κατά το παρελθόν κυμαινόμενη και αναμένουμε ότι θα επιδείξει παρόμοια διακύμανση και στο μέλλον. Ακόμη και όταν οι κλινικές δοκιμές είναι επιτυχείς, οι ρυθμιστικές αρχές μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση την επάρκεια για την έγκριση του προϊόντος των τελικών σημείων της δοκιμής που επιλέξαμε. Αναπτύσσουμε υποψήφια προϊόντα εσωτερικά και μέσω συμφωνιών αδειοδότησης, συνεργασιών και κοινοπραξιών. Για τα υποψήφια προϊόντα που προκύπτουν από τέτοιες σχέσεις μπορεί να προκύψουν διαφωνίες μεταξύ των μερών ή να αποδειχτούν λιγότερο αποτελεσματικά ή ασφαλή από όσο μπορεί να πιστεύαμε κατά τον χρόνο της σύναψης των συγκεκριμένων σχέσεων. Επίσης, μπορεί να υποπέσουν στην αντίληψή μας, ή την αντίληψη άλλων, προβλήματα σε σχέση με την ασφάλεια, τα ανεπιθύμητα συμβάντα ή την παρασκευαστική διαδικασία των προϊόντων μας μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Τα αποτελέσματά μας μπορεί να επηρεαστούν από την ικανότητά μας να κυκλοφορήσουμε με επιτυχία στην αγορά τόσο νέα όσο και υφιστάμενα προϊόντα στη χώρα μας και διεθνώς, από κλινικές και ρυθμιστικές εξελίξεις που αφορούν σε υφιστάμενα και μελλοντικά προϊόντα, από την ανάπτυξη των πωλήσεων προϊόντων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην αγορά, από τον ανταγωνισμό που πηγάζει από άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των βιοομοειδών, από δυσκολίες ή καθυστερήσεις στην παρασκευή των προϊόντων μας, καθώς και από τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες. Επιπροσθέτως, οι πωλήσεις των προϊόντων μας επηρεάζονται από την πίεση της τιμολογιακής πολιτικής, τον στενό έλεγχο πολιτικών και ευρύτερων δημόσιων φορέων, τις πολιτικές περί κάλυψης της δαπάνης που επιβάλλονται από τρίτους φορείς πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και παρόχων οργανωμένης φροντίδας, ενώ μπορεί να επηρεάζονται από εξελίξεις στις ρυθμιστικές αρχές, την κλινική έρευνα και τις κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και από εγχώριες και διεθνείς τάσεις ως προς την οργανωμένη περίθαλψη και τον περιορισμό του κόστους υγειονομικής φροντίδας. Επιπροσθέτως, η έρευνα, ο έλεγχος, η τιμολόγηση, το μάρκετινγκ και άλλες λειτουργίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις από εγχώριες και ξένες κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές. Μπορεί να υποπέσουν στην αντίληψή μας, ή την αντίληψη άλλων, προβλήματα σε σχέση με την ασφάλεια, τα ανεπιθύμητα συμβάντα ή την παρασκευαστική διαδικασία των προϊόντων μας μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά. Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα μπορεί να επηρεαστεί από κυβερνητικές διερευνήσεις, νομικές ενέργειες και αξιώσεις σε σχέση με την προϊοντική ευθύνη. Επίσης, η επιχειρηματική μας δραστηριότητα μπορεί να επηρεαστεί από την ψήφιση νέας φορολογικής νομοθεσίας ή από την έκθεση σε επιπρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις. Εάν δεν εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ως προς τη συμμόρφωσή μας με τη συμφωνία εταιρικής ακεραιότητας ανάμεσα σε εμάς και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, θα μπορούσαμε να υποστούμε σημαντικές κυρώσεις. Επίσης, ενώ εξασφαλίζουμε συστηματικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα προϊόντα και την τεχνολογία μας, η προστασία που παρέχεται από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις σχετικές αιτήσεις μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, να ακυρωθεί ή να υπονομευθεί από τους ανταγωνιστές μας ή μπορεί να μην καταφέρουμε να επικρατήσουμε σε τρέχουσες και μελλοντικές δικαστικές διαμάχες που αφορούν σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πραγματοποιούμε ένα σημαντικό μέρος των εμπορικών παρασκευαστικών δραστηριοτήτων μας σε κάποιες βασικές παρασκευαστικές μονάδες και επίσης βασιζόμαστε σε τρίτους για ένα μέρος των παρασκευαστικών δραστηριοτήτων μας, ενώ περιορισμοί στις προμήθειες μπορεί να περιορίσουν και τις πωλήσεις ορισμένων από τα υφιστάμενα προϊόντα μας και την ανάπτυξη υποψήφιων προϊόντων. Επίσης, ανταγωνιζόμαστε με άλλες εταιρείες ως προς πολλά από τα προϊόντα μας που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και ως προς την ανακάλυψη και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Επίσης, ένα μέρος των πρώτων υλών, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των συστατικών μερών των προϊόντων μας παρέχονται από αποκλειστικούς τρίτους προμηθευτές. Η ανακάλυψη σημαντικών προβλημάτων με ένα προϊόν παρόμοιο με κάποιο από τα δικά μας προϊόντα που θα ενοχοποιεί μία ολόκληρη κατηγορία προϊόντων θα μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στις πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων, καθώς και στην επιχειρηματική μας απόδοση και τα λειτουργικά αποτελέσματά μας. Οι προσπάθειές μας για την εξαγορά άλλων εταιρειών ή προϊόντων, καθώς και για την ενσωμάτωση των λειτουργιών των εταιρειών που έχουμε εξαγοράσει, μπορεί να μην είναι επιτυχείς. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και τις πιστωτικές αγορές με ευνοϊκούς για εμάς όρους ή και καθόλου. Έχουμε αυξανόμενη εξάρτηση από τα πληροφοριακά τεχνολογικά συστήματα, τις υποδομές και την ασφάλεια των δεδομένων. Η τιμή της μετοχής μας είναι ευμετάβλητη και μπορεί να επηρεαστεί από πολλά και διάφορα συμβάντα. Η επιχειρηματική μας απόδοση θα μπορούσε να επηρεάσει ή να περιορίσει τη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μας να ανακοινώσει μέρισμα ή την ικανότητά μας να πληρώσουμε μέρισμα ή να προβούμε στην επαναγορά κοινών μετοχών μας.

Οι επιστημονικές πληροφορίες που συζητούνται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με νέες ενδείξεις είναι προκαταρκτικές και διερευνητικές και δεν αποτελούν μέρος της εγκεκριμένης επισήμανσης από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα προϊόντα. Τα προϊόντα δεν είναι εγκεκριμένα για τις ερευνητικές χρήσεις που συζητούνται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, οπότε δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε να εξαχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα σε σχέση με την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα των προϊόντων για αυτές τις χρήσεις.

Πληροφορίες

Για περαιτέρω στοιχεία επικοινωνήστε με τον κο. Αλέξανδρο Τσαμπαρλή, Value, Access & Policy Director, Amgen Hellas, Τηλ: 210 3447000

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1.            Cannon CP, et al. N Engl J Med. 2004;350:1495-1504.

2.            LaRosa JC, et al. N Engl J Med. 2005;352:1425-1435.

3.            Pederson TR, et al. JAMA. 2005; 294:2437-2445.

4.            Search Collaborative Group Lancet 2010; 376: 1658–69.

5.            Cannon CP, et al. N Engl J Med. 2015;372:2387-2397.

6.            Evolocumab, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2016.

7.            World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs) fact sheet.  http://www.who.int/mediacentre... Accessed March 2017.