Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα με τίτλο «Η Κυτταρομετρία Ροής στο κλινικό και ερευνητικό εργαστήριο» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις εγκαταστάσεις του σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Επιστημόνων (ΣΔΚΕΒΕ). 

Δεκάδες επαγγελματίες κλινικών εργαστηρίων,  επιστήμονες αλλά και φοιτητές και απόφοιτοι του Προγράμματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμμετείχαν στην Ημερίδα. 

Πρώτιστο μέλημα της ημερίδας ήταν να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την κυτταρομετρία ροής και να εξερευνήσουν την πρακτική πλευρά της. Η ημερίδα εμπεριείχε διαλέξεις από εμπειρογνώμονες  όπως και διαδραστικές ασκήσεις. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την κυτταρομετρία ροής δια μέσου πρωτοποριακής μαθησιακής  μεθοδολογίας  βασισμένη στη διερεύνηση του προβλήματος (problem-based learning: PBL). Η συντονίστρια του μεταπτυχιακού Βιοϊατρικών Επιστημών, Δρ. Στέλλα Νικολάου, επισήμανε: «το PBL είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος με επίκεντρο τον συμμετέχοντα που χρησιμοποιεί προβλήματα από την καθημερινότητα και αποτελεί το μέσο με το οποίο αποκτάται νέα γνώση. Το PBL έχει προταθεί ως ένας από τους τρόπους για την προαγωγή της συνοχής μεταξύ θεωρίας και πράξης και για την προαγωγή δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και κλινική κρίση και γι’ αυτό και χρησιμοποιείται και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κ. Χάρης Χαριλάου επισήμανε τη σημαντικότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των μελών του Συνδέσμου για να παραμένουν ενημερωμένοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εργαστηριακής επιστήμης. Επίσης πρόσθεσε: «Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιοϊατρικών Επιστημών είναι το μοναδικό που λειτουργεί στη Κύπρο και απευθύνεται σε επαγγελματίες κλινικών εργαστηρίων. Μέσω της στενής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση μιας ημερίδας υψηλού επιπέδου».

Η ημερίδα έκλεισε με την απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής.