Νέο καμπανάκι αναφορικά με την πορεία αναδιαρθρώσεων κτυπά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμά ότι σχεδόν μία στις τρεις αναδιαρθρώσεις που έγιναν πριν το 2015 έχουν αποτύχει.

«Η βιωσιμότητα των αναδιαρθρώσεων δανείων πρέπει να διασφαλιστεί» επισημαίνει η Κομισιόν στη έκθεσή της μετά το πέρας του δεύτερου μεταμνημονιακού ελέγχου, προσθέτοντας πως τα στοιχεία για το τέλος του 2016 καταδεικνύουν πως περίπου 28% των αναδιαρθρώσεων που έγιναν πριν το 2015 έχουν καταστεί εκ νέου μη εξυπηρετούμενες.

Κατά την Κομισιόν λύσεις όπως οι μεγάλες δόσεις στη λήξη ενός δανείου (baloon payments), η κεφαλαιοποίηση και εξάλειψη καθυστερήσεων, η καθυστέρηση καταβολής δόσεων και οι περίοδοι χάριτος, που απλά μεταθέτουν τις καθυστερημένες υποχρεώσεις ενός δανειολήπτη στο μέλλον, αντιστοιχούσαν σχεδόν στις μισές λύσεις αναδιαρθρώσεων στο τέλος του 2016.

«Ενώ τέτοιες λύσεις αναδιάρθρωσης μπορεί να δικαιολογούνται για πελάτες που αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες, η ευρεία χρήση τους θέτει την πιθανότητα επίτευξης βιώσιμων και μακροχρόνιων αναδιαρθρώσεων εν αμφιβόλω», αναφέρει η Κομισιόν.

Ανησυχία εκφράζεται ακόμη για το αυξημένο ποσοστό των δανείων που αναδιαρθρώθηκαν για δεύτερη φορά, οι οποίες αντιστοιχούσαν, σύμφωνα πάντα με την Κομισιόν, σχεδόν στο 52% των συνολικών αναδιαρθρώσεων στο δεύτερο μισό του 2016.

Η εκτεταμένη χρήση της επιλογής αυτής διαστρεβλώνει τους δείκτες αποδόσεων και τους δείκτες ίασης δανείων (cure rate) αν ο αρχικός στόχος είναι απλά για αποφυγή της αποτυχίας μιας αναδιάρθρωσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, παρά η βελτίωση της πιθανότητας αποπληρωμής, αναφέρεται.

Μένουν οι δύσκολες περιπτώσεις

Οι τεχνοκράτες της Επιτροπής αναγνωρίζουν ότι έγινε έργο στο μέτωπο των αναδιαρθρώσεων, καθώς στο τέλος του 2016 το μερίδιο των αναδιαρθρωμένων δανείων (εξυπηρετούμενα και μη) αυξήθηκαν στο 35,1% για τις επιχειρήσεις και 27,8% για τα νοικοκυριά σε σύγκριση με 33,4% και 24,7% αντίστοιχα στο τέλος του 2015 και επισημαίνουν ότι συνολικά το 27% όλων των δανείων και το 41% των μη εξυπηρετούμενων έχουν αναδιαρθρωθεί.

Ωστόσο σημειώνουν πως μετά την αναδιάρθρωση των «ευκολότερων υποθέσεων» ιδιαίτερα τα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η επιβράδυνση των αναδιαρθρώσεων εν μέρει εξηγείται από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στις συζητήσεις τους με τους πιο προβληματικούς δανειολήπτες, τόσο εταιρείες όσο και νοικοκυριά (τερματισμένοι λογαριασμοί) με τους οποίους οι διαπραγματευτικές λύσεις είναι περιορισμένες.

Οι εταιρείες εξυπηρέτησης δανείων θα διευκολύνουν την πώληση δανείων

Εξάλλου, η Κομισιόν μιλά για σημαντική αλλά άνιση βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού μεταξύ των τραπεζών.

Την καλύτερη επίδοση το 2016 σε ό,τι αφορά στη μείωση δανείων πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου με -21%, ενώ διψήφιο αριθμό μείωσης (12%) πέτυχε και η Ελληνική Τράπεζα. Αντίθετα ο Συνεργατισμός πέτυχε μείωση των ΜΕΔ μόλις 5%, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Αναφέρεται στη σύναψη κοινοπραξίας μεταξύ της Ελληνικής και της APS Holdings για σύσταση εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, προσθέτοντας πως και ο Συνεργατισμός έδειξε ενδιαφέρον για τη δημιουργία παρόμοιας δομής διαχείρισης ΜΕΔ.

«Αυτό θα ήταν μια θετική εξέλιξη, καθώς η παρουσία εξωτερικών εταιρειών εξυπηρέτησης δανείων στην Κύπρο θα μπορούσε τελικά να διευκολύνει την πώληση ΜΕΔ σε επενδυτές που ειδικεύονται σε προβληματικά δάνεια», συμπληρώνει η Κομισιόν.

Τέλος, σημειώνει πως η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει τρόπους ενθάρρυνσης των αναδιαρθρώσεων, περιλαμβανομένης και της αναθεώρησης του πλαισίου στόχων, κατά τρόπο που να συνάδει με τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ, περιλαμβάνοντας χρονοδιαγράμματα, ποσοτικούς στόχους και επιχειρησιακά πλάνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ