Οι τιμές των κατοικιών, όπως μετρώνται από το δείκτη τιμών κατοικιών, αυξήθηκαν κατά το 4ο τρίμηνο του 2016 κατά 3,1% στην Κύπρο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Eurostat.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,7% στην ΕΕ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,8% και στις δύο ζώνες κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (+ 11,0%), την Ουγγαρία (+ 9,7%) και τη Λιθουανία (+ 9,5%), ενώ οι τιμές παρέμειναν σχεδόν σταθερές στην Ιταλία (+ 0,1%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (+ 6,0%), την Τσεχία (+ 4,7%), την Ολλανδία (+ 3,2%) και την Κύπρο (+ 3,1%), και οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Δανία ( -1,5%), την Κροατία (-0,6%) και το Βέλγιο (-0.4).

Πηγή: ΚΥΠΕ