Αντηλλάγησαν οι χάρτες μέσα στο συμφωνηθέν πλαίσιο και αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, ανέφερε ο ΚΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι αύριο θα γίνει κανονικά η Διεθνής Διάσκεψη.

Ο χάρτης είναι στο συμφωνηθέν πλαίσιο αλλά υπάρχουν διαφωνίες ανέφερε ο ΚΕ, λέγοντας ότι οι διαφωνίες του ΠτΔ κατατέθηκαν γραπτώς.