Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση έρευνας και ανάπτυξης στη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία. 

Η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων που αξιοποιούν τις δικτυακές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επιτρέπει την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο, από όπου μπορούν οι φοιτητές να ενημερώνονται, να πληροφορούνται, να συμβουλεύονται ειδικούς για θέματα που τους απασχολούν. Ο παγκόσμιος ιστός (Internet) επιτρέπει στους φοιτητές να εργάζονται με ενεργό και διερευνητικό τρόπο, εφόσον μπορούν να αντλούν την πληροφορία, να την επεξεργάζονται και να τη μεταδίδουν και να μην αρκούνται στο ρόλο του παθητικού δέκτη της πληροφορίας και της γνώσης.

Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα να εκπαιδεύονται και να μορφώνονται και να στηρίξουν διαδικασίες δια βίου μάθησης και συνεχούς επιμόρφωσης.

Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λειτουργούν από πολύ καιρό στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη, ιδίως στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης (UK).

Ανάμεσα στην πληθώρα επιλογών που προσφέρονται σήμερα για μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως, ο κάθε υποφήφιος φοιτητής πρέπει να είναι επιφυλακτικός  και να κάνει τις επιλογές του βάσει ορισμένων σημαντικών παραμέτρων.

Καταρχήν, το πανεπιστήμιο που θα επιλέξει πρέπει να εντάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και να έχει πίσω του μια μακρόχρονη παράδοση στην προσφορά  μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως.

Δεύτερον, σημασία πρέπει να δίδεται στη Σχολή στην οποία θέλει κανείς να φοιτήσει και στους καθηγητές που την απαρτίζουν. Επιπρόσθετα, ο κάθε φοιτητής καλείται να εξετάσει με προσοχή τα ίδια τα προγράμματα που τον ενδιαφέρουν για να διαπιστώσει αν οι απαιτήσεις είναι τέτοιες που μπορεί να αντεπεξέλθει.

Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να ελέγξει αν το πρόγραμμα σπουδών που θέλει να ακολουθήσει είναι αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Τέλος, το κόστος σπουδών και οι ευκολίες πληρωμής είναι ακόμα μια παράμετρος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν για την επιλογή πανεπιστημίου και προγράμματος σπουδών.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως αριθμούν πλεονεκτήματα και οι φοιτητές δεν μειονεκτούν σε τίποτα σε σχέση με αυτούς που φοιτούν σε συνεχή βάση στα πανεπιστήμια (full-time students). 

Όπως προαναφέρθηκε, με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται ταυτόχρονα χρόνος και χρήματα. Στις περιπτώσεις δε που κάποιος ήδη εργάζεται, το πλεονέκτημα είναι μεγαλύτερο, εφόσον δεν είναι αναγκασμένος να σταματήσει τη δουλειά του, αλλά μπορεί να συνδυάσει τα δύο. 

Όσον αφορά το θέμα των χρημάτων, η διαφορά του να σπουδάζει κανείς από απόσταση σε σχέση με τους φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι αισθητή, από τη στιγμή που το μόνο που πληρώνει είναι τα δίδακτρά του. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως, λόγω ακριβώς αυτής της φύσης τους, μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση σε αυτό που ονομάζουμε διά βίου παιδεία (long life learning). Η συνεχής επιμόρφωση και ο εμπλουτισμός των γνώσεών μας καλό είναι να εντάσσονται στις προτεραιότητές μας και οι μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως αποτελούν ένα μέσο επίτευξης αυτού του στόχου.