Με τέσσερις καταθέσεις συνεχίζονται σήμερα οι ακροάσεις ενώπιον της τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού.

Στις 09.00, θα καταθέσει στην Ερευνητική Επιτροπή ο Ανδρέας Σωκράτους, Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για να ακολουθήσει στις 10.00 η κατάθεση του πρώην Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νίκου Ρολάνδη.
 
Στην 11.30 ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής θα βρεθεί ο Κώστας Μελάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών.
 
Τέλος, στις 12.30 θα καταθέσει, για δεύτερη φορά, στην Ερευνητική Επιτροπή ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.