Ευεργετικό για την καρδιά είναι το ποδήλατο για όσους το χρησιμοποιούν ως μέσο μετάβασης στην εργασία τους σύμφωνα με  νέα μελέτη , η οποία αναφέρει παράλληλα ότι η ποδηλασία μειώνει και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό `BMJ British medical journal` αναφέρει ότι η ποδηλασία μειώνει κατά 45% τον κίνδυνο για καρκίνο και 46% τον κίνδυνο για εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με την καρδιά.

Παράλληλα το περπάτημα στη δουλειά μειώνει αντιστοίχως τον κίνδυνο για καρκίνο και καρδιακές παθήσεις στο 27 και 36%.

Στην μελέτη έλαβαν μέρος 264,377  άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 53 έτη.
Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η μελέτη είναι απλώς ενδεικτική για τα οφέλη της ποδηλασίας και αποτελεί αναφορά για τις αρμόδιες αρχές για να εφαρμόσουν πολιτικές για να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να ποδηλατούν ή να περπατούν στην εργασία τους.