Μικρή μείωση κατέγραψαν τα επιτόκια καταθέσεων, αλλά και εξαιρουμένων των καταναλωτικών, των δανείων στην Κύπρο, το Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε μείωση στο 1,17%, σε σύγκριση με 1,22% τον προηγούμενο μήνα. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το επιτόκιο αυτό είναι το δεύτερο ψηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Ολλανδία (1,59%) ενώ το χαμηλότερο έχει η Ιρλανδία (0,05). Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν τον Δεκέμβριο στο 0,34%. 

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες επίσης σημείωσε πτώση στο 1,32%, σε σύγκριση με 1,38% τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για το ψηλότερο καταθετικό επιτόκιο στην ευρωζώνη και ακολουθεί η Ελλάδα (0,93%). Το χαμηλότερο τον ίδιο μήνα είχε η Ιρλανδία (0,02%) ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν στο 0,06%. 

Μειωμένα και τα δανειστικά επιτόκια, πλην των καταναλωτικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια κατέγραψε αύξηση στο 4,20%, σε σύγκριση με 3,73% τον προηγούμενο μήνα. Το ψηλότερο στην ευρωζώνη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ είχε το Δεκέμβριο η Λετονία (17,76%), το χαμηλότερο το Λουξεμβούργο (1,20%) ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν 4,45%.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας υποχώρησε στο 2,53%, σε σύγκριση με 2,62% τον προηγούμενο μήνα. Το ψηλότερο στην ευρωζώνη τον ίδιο μήνα είχε η Ιρλανδία (3,02%) ενώ το χαμηλότερο η Φινλανδία (0,93%). Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν 1,68%.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Κεντρικής το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. μειώθηκε στο 3,56%, σε σύγκριση με 3,65% τον προηγούμενο μήνα. Η Μάλτα είχε το ψηλότερο τέτοιο ποσοστό (4,89%) και το Βέλγιο το χαμηλότερο (2,11%). Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν στο 2,11%.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε πτώση στο 3,50%, σε σύγκριση με 3,84% τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για το δεύτερο ψηλότερο επιτόκιο στην ευρωζώνη μετά από την Ελλάδα (4,36%). Το χαμηλότερο έχει η Ιταλία (1,13%) ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι στο 1,32%.

Πηγή: ΚΥΠΕ