Μειώθηκαν οι καταθέσεις και αυξήθηκαν τα δάνεια σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Κεντρική Τράπεζα.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία  οι καταθέσεις μειώθηκαν στα €557,9 εκ.  εν αντιθέσει με τα δάνεια τα οποία αυξήθηκαν στα €53,0 εκ.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Φεβρουαρίου 2018.

 Οι καταθέσεις τον Ιανουάριο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €557,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €259,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2017 ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 1,7%, σε σύγκριση με 3,1% τον Δεκέμβριο 2017 με το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιανουάριο 2018 να ανέρχεται  στα €48,6 δισ.   

Όσον αφορά τα δάνεια, τον Ιανουάριο 2018 παρουσίασαν αύξηση €53,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €2,2 εκ. τον Δεκέμβριο 201 με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να πέφτει  στο -1,5%, σε σύγκριση με -1,7% τον Δεκέμβριο 2017 ενώ το  υπόλοιπό των συνολικών δανείων  για τον Ιανουάριο του 2018 ανήλθε στα €51,1 δισ.