Του Στέλιου Χαραλάμπους 

Η ΕΚΤ ρίχνει νέα εργαλεία στη «μάχη» κατά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία οφείλουν οι τράπεζες  να χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν αυτό τον βραχνά που ταλαιπωρεί οικονομία και δανειολήπτες.

Η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του εποπτικού έργου της ΕΚΤ, δίνοντας συχνά νέες οδηγίες προς τα τραπεζικά προβλήματα.

Η ΕΚΤ γνωστοποίησε στις 20/3/2017, νέα εργαλεία αντιμετώπισης του προβλήματος, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

•             Αλλαγή στη δομή διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

•             Έγκαιρη  διάγνωση και σωστή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

•             Η διαγραφή των μη εξυπηρετούμενων χρεών

•             Η ανταλλαγή χρεών με ακίνητη περιούσια ή άλλη ιδιοκτησία

•             Πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα ποιο πάνω εργαλεία θα βοηθήσουν τις τράπεζες, καθώς θα έχουν θετική επίδραση στους ισολογισμούς και στην αύξηση της ρευστότητας των τραπεζιών ιδρυμάτων.

Πότε ένα δάνειο γίνεται μη εξυπηρετούμενο;

Σε υπόμνημα τους  οι Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αναφέρουν ότι  ένα δάνειο θεωρείται  μη εξυπηρετούμενο όταν ο δανειολήπτης έχει καθυστερήσει να καταβάλει τις συμφωνηθείσες δόσεις πέραν των 90 ημερών.

Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει αναπάντεχα οικονομικά προβλήματα, για παράδειγμα, όταν κάποιος μείνει άνεργος και επομένως δεν μπορεί να αποπληρώσει το στεγαστικό του δάνειο κατά τα συμφωνηθέντα ή όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Στη χειρότερη περίπτωση, ο δανειολήπτης βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να αποπληρώσει το δάνειο και η τράπεζα πρέπει να προβεί σε διόρθωση της αξίας του δανείου στον ισολογισμό της - μερικές φορές ακόμη και να εγγράψει μηδενική αξία, δηλαδή να γίνει «διαγραφή» δανείου.