Μικρή μείωση παρουσίασαν το Νοέμβριο 2016, τα επιτόκια για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, ενώ το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας ενός έτους για νοικοκυριά υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε οριακή μείωση στο 1,46%, σε σύγκριση με 1,47% τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το αντίστοιχο επιτόκιο υποχώρησε στο 1,36%, σε σύγκριση με 1,40% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση επιτοκίων σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, αύξηση στα επιχειρηματικά

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 4,23%, σε σύγκριση με 4,28% τον προηγούμενο μήνα.

Ελαφριά μείωση παρουσίασε το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας, το οποίο το Νοέμβριο του 2016 υποχώρησε στο 2,95%, σε σύγκριση με 2,97% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκε το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. φτάνοντας στο 4,10%, σε σύγκριση με 4,06% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση παρουσίασε και το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. το οποίο έφτασε στο 3,81%, σε σύγκριση με 3,79% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ