Θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των κυπριακών τραπεζών, διαβλέπει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s λόγω της ανάκαμψης του τομέα των ακινήτων.

Στο δελτίο «πιστωτικές προοπτικές», ο οίκος επισημαίνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής στο πρώτο τετράμηνο του έτους έφτασε στο ψηλότερο σημείο από την τραπεζική κρίση του 2013. Αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 38% στις άδειες για κατασκευή κατοικιών, ενώ η συνολική αξία των αδειών κατέγραψε αύξηση 36%.

Ο οίκος παρακολουθεί τον αριθμό αδειών οικοδομής ως ένδειξη της υγείας του κλάδου των ακινήτων, των κατασκευαστικών δανείων και των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, η συνεισφορών των οποίων στο ΑΕΠ ανήλθε αθροιστικά στο 13% το 2016.

Σύμφωνα με τον Moody’s, «παρόλο που οι κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σε σχέση με την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, μια διατηρήσιμη άνοδος θα είναι θετική ένδειξη ενός βελτιωμένου λειτουργικού περιβάλλοντος για τις κατασκευές και τα ακίνητα».

«Αναμένουμε ότι η ανακάμπτουσα ζήτηση για ακίνητα και η γενικότερη βελτίωση στον τομέα θα αυξήσει την ροή εσόδων των κατασκευαστικών εταιρειών, με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών στους τομείς των κατασκευών και των ακινήτων, που αντιστοιχούσαν στο 18% των συνολικών δανείων τον Μάρτιο του 2017», αναφέρει ο οίκος.

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στις κατασκευές και στα ακίνητα, σύμφωνα με την ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, υποχώρησαν στο 56,4% τον Μάρτιο του 2017 από 73,0% τον Νοέμβριο του 2014, κάτι που, σύμφωνα με τον οίκο, καταδεικνύει τη βελτίωση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.

Όπως εκτιμά ο οίκος, από τις μεγαλύτερες τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου είναι πιθανόν να επωφεληθεί περισσότερο από την ανάκαμψη των ακινήτων, αφού το Μάρτιο του έτους κατείχε μερίδιο 31% των μικτών δανείων.

Επισημαίνει ακόμη ότι η τράπεζα μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) και της ανταλλαγής χρέους έναντι εξασφάλισης, απέκτησε ακίνητα ύψους €1,4 δισεκατομμυρίων που αντιστοιχεί στο 6% των συνολικών δανείων, το ψηλότερο ποσοστό από όλες τις κυπριακές τράπεζες.

«Η σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων θα διευκολύνει την πώληση αυτών των ακινήτων και θα μειώσει την πιθανότητα καταγραφής ζημιών», προσθέτει ο Moody’s.

Ωστόσο, παρά το βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον, ο οίκος θεωρεί πως οι κυπριακές τράπεζες θα χρειαστούν χρόνο για να διορθώσουν τους ισολογισμούς τους λόγω των μακρών περιόδων ίασης των αναδιαρθρωμένων δανείων, προτού αυτά επανακατηγοριοποιηθούν ως εξυπηρετούμενα, αλλά και το σημαντικό ύψος των προβληματικών δανείων, αφού το ποσοστό των ΜΕΧ σε όλο το τραπεζικό σύστημα αντιστοιχούσε το Μαρτίου 2017 στο 54% των συνολικών δανείων.

ΚΥΠΕ