Το τελευταίο δεκαήμερα Μαΐου μπαίνει η Εθνική Φρουρά στη διαδικασία προκήρυξης νέων θέσεων για Συμβασιούχους οπλίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι ο καταρτισμός καινούριου καταλόγου ΣΥΟΠ, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο αριθμός όσων θα προσληφθούν.

Το καθεστώς εργοδότησης των νέων ΣΥΟΠ θα είναι το ίδιο με τους υφιστάμενους ΣΥΟΠ και θα έχει διάρκεια 1 έτος με δικαίωμα ανανέωσης για τρεις τριετίες.

Οι προκηρύξεις θα δημοσιοποιηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη, με το Υπουργείο να έχει ήδη καθορίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες τόσο για την έναρξη υποβολής αιτήσεων όπως και για τη λήξη της προθεσμίας.

Καινούριο στοιχείο στη διαδικασία, αποτελεί το δικαίωμα αίτησης από γυναίκες, οι οποίες θα εκτελούν κανονικά χρέη οπλιτών και δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε διαφορά από τους υπόλοιπους οπλίτες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν και υφιστάμενοι στρατιώτες οι οποίοι έχουν καταταγεί το 2015 και θα μπορούν να εργοδοτηθούν μετά την απόλυσή τους.