Το Νοέμβριο του 2016 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016, οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού μειώθηκαν στην Κύπρο κατά -0,2% και -0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύμφωνα με την Eurostat.

Στο μεταξύ, ο ίδιος δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και την EΕ των 28, σε μηνιαία βάση και κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στην EΕ των 28 σε ετήσια.

Η αύξηση 0,3% στις τιμές παραγωγού βιομηχανικών προϊόντων στο σύνολο της βιομηχανίας στη ζώνη του ευρώ το Νοέμβριο του 2016 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016 οφείλεται στην άνοδο της τάξεως του 0,7% στον τομέα της ενέργειας, 0,5% για τα ενδιάμεσα αγαθά και 0,1% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και μειώθηκαν κατά 0,1% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,2%. Στην EΕ των 28, η αύξηση κατά 0,3% οφείλεται στην άνοδο της τάξης του 0,4% για τα ενδιάμεσα αγαθά και 0,2% τόσο για τον τομέα της ενέργειας, όσο και για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και μειώθηκαν κατά 0,1% για τα διαρκή καταναλωτικά εμπορεύματα.

Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν επίσης κατά 0,3%. Οι υψηλότερες αυξήσεις των τιμών παραγωγού βιομηχανικών προϊόντων παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο και την Ιρλανδία (και οι δύο + 1,4%), την Εσθονία (+ 1,2%) και την Πολωνία (+ 1,1%), και οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Κροατία (-1,3%), την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο (και οι δύο -0,7%).

Η αύξηση 0,1% στις τιμές παραγωγού βιομηχανικών προϊόντων στο σύνολο της βιομηχανίας στη ζώνη του ευρώ το Νοέμβριο του 2016, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2015, οφείλεται στις αυξήσεις 0,8% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 0,7% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 0,5% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και 0,1% για τα ενδιάμεσα αγαθά, ενώ οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,5% στον τομέα της ενέργειας.

Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,4%.

Στην EΕ των 28, η αύξηση των τιμών κατά 0,7% οφείλεται στην άνοδο της τάξης του 1,5% στον τομέα της ενέργειας, 0,9% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, για διαρκή και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και 0,3% για τα ενδιάμεσα αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν επίσης κατά 0,7%. Οι υψηλότερες αυξήσεις των τιμών παραγωγού βιομηχανικών προϊόντων παρατηρήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο (+ 4,4%), το Βέλγιο (+ 4,1%) και η Σουηδία (+ 3,2%), και οι μεγαλύτερες μειώσεις στο Λουξεμβούργο (-6,5%), την Κροατία (-2,7% ), η Λετονία και η Σλοβακία (τόσο -2,6%).

Πηγή: ΚΥΠΕ