Θα είναι τραγικό εάν για λόγους διαδικασίας οι συνομιλίες φτάσουν σε αδιέξοδο ή καταρρεύσουν. Οι προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες για τα ζητήματα διαδικασίας θα πρέπει να συνεχιστούν.

Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος για να φτάσουμε σε μια διεθνή διάσκεψη η οποία να έχει προϋποθέσεις να πετύχει. Η Διεθνής Διάσκεψη θα ασχοληθεί με τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, δηλαδή το θέμα της ασφάλειας, για το οποίο η Τουρκία οφείλει να καταθέσεις συγκεκριμένες προτάσεις. Σημειώνουμε ότι οι θέσεις της Τουρκίας για αυτό το θέμα δεν βρίσκουν απήχηση διεθνώς.

Κατά την άποψη μας, η δημιουργία προϋποθέσεων για να περάσουμε σε μια Διεθνή Διάσκεψη που να συγκεντρώνει προοπτικές επιτυχίας επιβάλλει τη συζήτηση και την επίτευξη συγκλίσεων στα σημαντικά ζητήματα της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού που ακόμα βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Στην παρούσα κατάσταση, θεωρούμε ότι η εισήγηση μας για διασταυρούμενη συζήτηση των σημαντικών εκκρεμούντων ζητημάτων ως ένα πακέτο και η άτυπη κατάθεση προτάσεων από μέρους των δυο ηγετών, μπορεί να δώσει διέξοδο στη διαδικαστική διαφωνία που υπάρχει μεταξύ των δυο πλευρών.

Εάν οι διαπραγματεύσεις φτάσουν σε αδιέξοδο, πιθανόν να αναζητηθούν ευθύνες. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά οφείλει να προστατεύσει τον εαυτό της με τους χειρισμούς που θα κάνει έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί εύκολα να της αποδώσει ευθύνες.