Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, αναχωρεί την Κυριακή για τη Μπρατισλάβα, όπου θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φιλοξενήσει στις 23 και 24 Απριλίου 2017, το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακίας. 

Κατά τη Διάσκεψη, σύμφωνα με ανακοινωθέν της Βουλής, θα παρουσιαστούν τα επιτεύγματα της ολοκληρωθείσας το Δεκέμβριο 2016 εξάμηνης Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ένωσης και της διακοινοβουλευτικής της διάστασης, καθώς και οι προτεραιότητες της τρέχουσας Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Θα διεξαχθούν επίσης συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ ως παγκόσμιου δρώντα στο πλαίσιο των σημερινών προκλήσεων και το συναφή ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και για το θέμα της διευκόλυνσης της πρόσβασης των πολιτών στο κοινοβουλευτικό έργο, με έμφαση στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κοινοβουλίων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και υιοθέτησης των Συμπερασμάτων της Διάσκεψης, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων θα συζητήσουν επίσης τις τελικές λεπτομέρειες για τη συγκρότηση Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου επί των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου.