Ειδοποιητήρια πλειστηριασμού για 18 κύριες κατοικίες (σπίτια και διαμερίσματα) έστειλαν οι τράπεζες σε δανειολήπτες το δ’ τρίμηνο του 2016. Η μέση αξία τους ξεπερνά τα 450 χιλ. ευρώ. Συνολικά έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια για 332 αξίας €181,12 εκατ. με βάση την τριμηνιαία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας που έχει αποσταλεί στην Βουλή, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του ο «Φιλελεύθερος».

Ουσιαστικά τα πιστωτικά ιδρύματα ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες για την πρόθεση πώλησης των ακινήτων λόγω χρεών και μη εξόφλησης. Να σημειωθεί ότι το μεγάλο όπλο των τραπεζών που είναι οι εκποιήσεις  δείχνει να είναι αναποτελεσματικό. Έγινε μια εκποίηση κατοικίας αξίας €416 χιλ. δύο εμπορικών ακινήτων αξίας €1,25 εκατ. και πέντε αγροτεμαχίων αξίας €217 χιλ. Η αποτυχία των πλειστηριασμών φαίνεται και από το στοιχείο ότι στη δεύτερη εκποίηση το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό.

Εξάλλου η δυναμική των εισπράξεων δανείων διατηρήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2016 στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα και ήταν €1,59 δισ.  Στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο τα ποσά ήταν €1,44 δισ. και €1,47 δισ. αντίστοιχα. Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι στα τελευταία τρία τρίμηνα περίπου 21%, 13% και 16% αντίστοιχα των αποπληρωμών αφορούν ανταλλαγή χρέους με ακίνητη ιδιοκτησία.