Τη στρατηγική τους συνεργασία ανακοίνωσαν επίσημα σήμερα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και ο Όμιλος Universal Life. Τόσο ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας κ. Νικόλας Χατζηγιάννης όσο και ο Γενικός Διευθυντής της Universal Life δρ Αντρέας Κρητιώτης υπογράμμισαν ότι πρόκειται για μια σύμπραξη ουσίας, για τους πελάτες των δύο οργανισμών και για την Κύπρο. 

Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε ότι πρόκειται για μια συνεργασία που πληροί όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις που θέτει ο Συνεργατισμός στην προσπάθειά του για διεύρυνση και εμβάθυνση της σχέσης που διατηρεί με τους πελάτες του.Η προσπάθεια αυτή, συνέχισε, προωθεί την απλότητα, την αξιοπιστία, τη διαφάνεια αλλά και προϊόντα, και αυτό επιχειρείται μέσω ενός συνεργάτη που έχει εξαιρετικά καλή φήμη. «Ως Συνεργατισμός, μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, καλύπτουμε ένα μεγάλο κενό στο πλαίσιο της υπεύθυνης τραπεζικής που εμείς προωθούμε στους πελάτες και μέλη μας». Στοχεύουμε, σημείωσε ο κ. Χατζηγιάννης, να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα θέματα που απασχολούν αυτή την περίοδο την κοινωνία, όπως είναι το συνταξιοδοτικό και η ανάγκη για παροχή περισσότερης και καλύτερης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Universal Life δρ Αντρέας Κρητιώτης ανέφερε ότι πρόκειται για μια συνεργασία δύο πρωταγωνιστών του χρηματοοικονομικού χώρου στην Κύπρο, η οποία αποτελεί την απαρχή μίας σημαντικής ανάπτυξης για τους δύο συνεργάτες, προς όφελος των ιδίων και των πελατών τους. Σημείωσε ότι η Universal Life αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία αυτή, γιατί όπως σημείωσε, ο Συνεργατισμός έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στον χώρο της τραπεζοασφάλισης που μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. «Σκοπεύουμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί αυτή η δυνατότητα, τόσο μέσω της προσφοράς όλων των υπηρεσιών και των προϊόντων μας στους πελάτες του Συνεργατισμού όσο και μέσω του σχεδιασμού ιδιαίτερων προϊόντων που θα είναι προσαρμοσμένα στη φιλοσοφία του Συνεργατισμού και στις πραγματικές ανάγκες των πελατών του».

Η συνεργασία των δύο οργανισμών, η οποία θα είναι τριετής, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουρίου 2017.

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937. Είναι ο Κεντρικός Φορέας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μέσω των οποίων παρέχει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει το 77,34% των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική   Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών το 0,78%, εκπροσωπώντας τις Συνεργατικές Εταιρείες μέλη της. Συνεργάζεται με τα συνεργατικά κινήματα πολλών χωρών και εκπροσωπείται στους σημαντικότερους διεθνείς συνεργατικούς θεσμούς. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Εργοδοτεί συνολικά 2.700 άτομα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιούνιος 2016), ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 16,38%, τα ίδια κεφάλαια στο €1,32 δις και το σύνολο ενεργητικού στα €14,09 δις.