Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑΤ), σε ανακοίνωσή του σημειώνει την πρόσφατη επισήμανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβράδυνση των αναδιαρθρώσεων στην Κύπρο, και την έκφραση έντονων ανησυχιών της για την βιωσιμότητα των ήδη επιτευχθεισών αναδιαρθρώσεων μακροπρόθεσμα.

Όπως αναφέρει, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης του τόπου, διαπιστώνεται ότι αρκετά ΑΠΙ εξακολουθούν να έχουν την ίδια καταπιεστική, καταχρηστική και ανέντιμη συμπεριφορά προς τους δανειολήπτες.

«Η στάση αυτή, πέραν των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει προσωπικά στον κάθε δανειολήπτη, έχει και γενικότερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, αφού επιφέρει τα κακά αποτελέσματα που διαπίστωσε η Κομισιόν», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι στην ουσία, αυτά που προτείνουν οι Τράπεζες, δεν είναι γνήσιες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις στην βάση των πραγματικών σημερινών δυνατοτήτων των δανειοληπτών όπως προνοεί η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά ¨ευκαιρία¨ των Τραπεζών να κεφαλαιοποιήσουν όλες τις παράνομες υπερχρεώσεις που έχουν επιβάλει πέραν του κεφαλαίου και του συμφωνημένου τόκου και να ζητήσουν επιπλέον εξασφαλίσεις ακινήτων οι οποίες αναμένεται να καταλήξουν σε εκποίηση δεδομένου ότι η  ¨αναδιάρθρωση¨ δεν γίνεται με βάση την πραγματική πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη.

«Σε άλλες περιπτώσεις, οι αναδιαρθρώσεις λαμβάνουν μορφή παροχής νέας πίστωσης που είναι τόσο ψηλή ώστε  τα καθαρά εισοδήματα του δανειολήπτη (εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία) να μην αρκούν για να ανταποκριθεί. Πρόκειται στην ουσία για υπερδανεισμό», αναφέρεται.

Αναφέρεται ακόμα ότι στο στάδιο της αναδιάρθρωσης, οι Τράπεζες αρνούνται να διαγράψουν τις παράνομες χρεώσεις που παραδεδεγμένα πλέον έχουν παραφουσκώσει τους δανειακούς λογαριασμούς των δανειοληπτών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα, αναφέρεται, την καθυστέρηση και σε αρκετές περιπτώσεις  χάνονται ευκαιρίες και ματαιώνονται πράξεις πώλησης ακινήτων, αφού οι Τράπεζες αρνούνται να αποδεχτούν το ποσό που οι δανειολήπτες θα κατέβαλλαν προς εξόφληση του νομίμως οφειλόμενου ποσού (του ποσού που οφείλεται αφαιρουμένων των υπερχρεώσεων) και αρνούνται να εξαλείψουν την υποθήκη.

Διορισμός Παραλήπτη – Διαχειριστή

Στην βάση ομολόγων κυμαινόμενης επιβάρυνσης, οι Τράπεζες διορίζουν Παραλήπτη – Διαχειριστή, συνήθως χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις διορισμού που θέτει το ομόλογο και παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι όποιες καθυστερήσεις στο δάνειο δημιουργήθηκαν εξαιτίας των υπερχρεώσεων που επέβαλλαν.

Αναφέρεται ακόμα ότι αρκετές Τράπεζες ενεργώντας εκδικητικά τερματίζουν λογαριασμούς που εξυπηρετούνται κανονικά, εξαιτίας της ύπαρξης αγωγών για άλλους λογαριασμούς που κίνησαν οι ίδιοι δανειολήπτες εναντίον τους. Σκοπός των Τραπεζών είναι ο εκβιασμός των δανειοληπτών να αποδεχτούν παράλογες απαιτήσεις.

Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑΤ., αναφέρει επίσης ότι οι Τράπεζες καταχωρούν στοιχεία στο Σύστημα Άρτεμις για ποσά, επιτόκια και ισχυριζόμενες καθυστερήσεις που έχουν διαμορφωθεί από παράνομες υπερχρεώσεις τους ή την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην βιώσιμη αναδιάρθρωση δανείων. Στην ουσία, προστίθεται, τα εν λόγω στοιχεία είναι λανθασμένα και παραπλανητικά και το γεγονός αυτό εμποδίζει τους δανειολήπτες να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις από άλλες Τράπεζες.

 Οι Τράπεζες, αναφέρεται τέλος, πρέπει επιτέλους να ακούσουν τα καμπανάκια κινδύνου που οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Φορείς κρούουν και να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι με τις πρακτικές τους δεν θα επιτευχθεί ουσιαστική μείωση των μη  εξυπηρετούμενων δανείων, πράγμα απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ