Τα κόκκινα δάνεια βρέθηκαν στην κορυφή της ατζέντας του eurogroup, που είχε στις Βρυξέλλες δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις, μια τακτική και μια σε μορφή 27 με στόχο την προετοιμασία της συνόδου κορυφής  για το Ευρώ το Δεκέμβριο.

Η συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια είχε άμεση συνάφεια όχι μόνο με την ενημέρωση για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ, αλλά και σε σχέση με την τραπεζική ένωση.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Danièle Nouy, παρουσίασε τις δραστηριότητες του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ από τον Απρίλιο του 2017. Η κ. Nouy παρουσίασε την πρόσφατη εποπτική εργασία και επεσήμανε την προσθήκη στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την Brexit και άλλες βασικές δραστηριότητες, όπως τα stress tests.

Eπιπλέον και η πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εκκαθάρισης (Single Resolution Board), Elke König, ενημέρωσε την Ευρωομάδα για τις δραστηριότητες του SRB κατά τους τελευταίους μήνες: πρόοδος στον προγραμματισμό της επίλυσης και προτεραιότητες στον τομέα αυτό, την εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) και την κατάσταση της δημιουργίας του ενιαίου ταμείου εκκαθάρισης (SRF).

Στη συνέχεια οι Υπουργοί αντάλλαξαν εθνικές πρακτικές σχετικά με τις δημόσιες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και, πιο συγκεκριμένα, για τις αποτελεσματικές δαπάνες σε σχέση με τα εκπαιδευτικά συστήματα. Η συζήτηση αυτή συνδέεται με τις κοινές αρχές για την προώθηση των επενδύσεων, τις οποίες η Ευρωομάδα κατέληξε σε συμφωνία τον Απρίλιο του 2017. Σύμφωνα με μία από αυτές τις αρχές, η ζώνη του ευρώ πρέπει να εξασφαλίσει δημόσιες επενδύσεις υψηλής ποιότητας για την τόνωση της έντασης της γνώσης και της βιώσιμης ανάπτυξης .

Τέλος ο Πρόεδρος του eurogroup, περιέγραψε εν συντομία την προβλεπόμενη διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, σημειώνοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι υπουργοί θα μπορέσουν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αργότερα τον Νοέμβριο. Το  eurogroup έχει προγραμματιστεί να εκλέξει νέο πρόεδρο κατά τη σύνοδό του στις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Στη δεύτερη συνεδρίαση οι υπουργοί των 27 κρατών μελών της ΕΕ συζήτησαν πιθανά βήματα προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.  Στη συζήτηση περιελήφθησαν και τα βήματα για την κοινή εγγύηση καταθέσεων, καθώς όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλιγκ, "αν υπήρχε κοινή εγγύηση καταθέσεων στην ευρωζώνη, τα προγράμματα του EMS θα είχαν μικρότερο όγκο, όπως και η συνεισφορά του ELA θα ήταν μικρότερη στη στήριξη των τραπεζικών συστημάτων.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος Ντάισελμπλουμ, τον Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος Τουσκ ανακοίνωσε ότι η σύνοδος κορυφής του ευρώ, η οποία αναμένεται να συζητήσει θέματα που σχετίζονται με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), θα διεξαχθεί σε μια ενιαία μορφή. Αυτό περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για την Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (TSCG), ενώ η Τσεχική Δημοκρατία και η Κροατία έχουν προσκληθεί ως παρατηρητές.

Τέλος οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για το μέλλον της δημοσιονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με δημοσιονομικούς κανόνες και ιδέες για πιθανά νέα μέσα δημοσιονομικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ. Η συζήτηση κατά κοινή ομολογία ήταν αντιφατική και όπως περιέγραψε ο κ. Ντάισελμπλουμ, πολλοί μεν επιθυμούν την απλοποίηση των κανόνων, αλλά κανείς δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί την ακαμψία στην οποία πολλές φορές οδηγεί η απλότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ