Υποχώρηση για 42ο συνεχόμενο μήνα, σε ετήσια βάση, παρουσίασε το Δεκέμβριο του 2016 ο πληθωρισμός, με τις αποπληθωριστικές πιέσεις, ωστόσο, να σημειώνουν σημαντική αποκλιμάκωση σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, ενώ για ολόκληρο το 2016 οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν κατά 1,4%, σε σύγκριση με το 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μειώθηκε κατά 0,3% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2016, ο ΔΤΚ σημείωσε επίσης μείωση 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμβρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2015 - Δεκεμβρίου 2015 παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Εξάλλου, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Δεκέμβριο 2016, αυξήθηκε κατά 0,45 μονάδες και έφτασε στις 99,61 μονάδες σε σύγκριση με 99,16 μονάδες το Νοέμβριο 2016.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2015 παρατηρήθηκε στην κατηγορία του Ηλεκτρισμού, όπου καταγράφηκε αύξηση 4,1%. Συγκρίνοντας με το Νοέμβριο του 2016, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα με αύξηση 5,7%.

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με το Δεκέμβριο του 2015, οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές ήταν οι ακόλουθες: Ένδυση και Υπόδηση (-3,3%) και Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού (-2,1%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,8%) και Υγεία (1,2%).

Σε σχέση με το Νοέμβριο 2016, αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,1%) ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (-2,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες: Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-5,1%) και Μεταφορές (-4,9%). Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,3%).

Ανάλυση επιπτώσεων

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2016 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2015, ήταν οι ακόλουθες: Ένδυση και Υπόδηση (-0,30) και Μεταφορές (-0,21). Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,22).

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν οι Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,33) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,14).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2016 σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2015 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: Είδη ένδυσης (-0,23) και αεροπορικά ναύλα (-0,22), ενώ θετική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή (0,15) και ο ηλεκτρισμός (0,12).

Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα λαχανικά (0,41) και ο ηλεκτρισμός (0,13).

Πηγή: ΚΥΠΕ